Neuspešen poskus poravnave: PRESKROMNA PONUDBA

Foto: ML

Na novogoriškem oddelku koprskega delovnega sodišča se je začelo sojenje v sporu med razrešenima članoma Hitove uprave, Janezom Mlakarjem in Tevžem Korentom ter novogoriško družbo, zaradi nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Narok se je začel s poskusom poravnave. Odvetnika tožečih strank sta menila, da je Hitova ponudba preskromna.

Nadzorni svet je upravo Hita, ki sta jo od aprila 2017 sestavljala Mlakar in Korent, konec lanskega septembra odpoklical zaradi slabega poslovanja. Čeprav je bilo poslovanje novogoriške igralniške družbe pozitivno, uprava ni dosegala ciljev, ki si jih je sama zastavila, je ob razrešitvi pojasnil predsednik nadzornega sveta Marjan Pintar.

V tej zadevi potekata dva postopka. Eden se odvija na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Novi Gorici glede ničnosti razrešitve, na drugi strani pa delovni spor, ki ima posledico odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Sodnica Mojca Fajdiga je obe stranki v postopku poučila, da se vodstveni delovni kadri ne morejo vrniti na staro delovno mesto, s katerega so bili odpoklicani. Sodišče jim lahko dosodi le odškodnino.

Foto: ML

Hitova odvetnika sta predlagala izločitev javnosti vsaj v tistem delu dokaznega postopka, ko bo govora o Hitovih poslovnih skrivnostih. Temu sta odvetnika bivših članov Hitove uprave ostro nasprotovala, ker je novogoriška družba v večinski državni lasti in ima zato javnost pravico biti o tem obveščena. Sodnica o tem še ni sprejela odločitve. Določila je, da se bo sojenje nadaljevalo 21. marca, ko bo potekalo tudi zaslišanje prvih prič v tem postopku.