Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil vprašanje v zvezi z izjavami direktorja Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex Hansa Leijtensa, ki je dejal, da noben zid, nobena ograja, nobeno morje ne more preprečiti nelegalnega prečkanja meja.

Dr. Zvera zanima, ali Evropska komisija, kot varuhinja pogodb še meni, da je g. Leijtens primeren za vodenje agencije, katere glavna naloga je pomoč državam članicam pri upravljanju njihovih zunanjih meja, pri preprečevanju nezakonitih migracij in pri boju proti čezmejnemu kriminalu.

Pri tem je evropski poslanec še dejal, da “pred leti, ko smo ustanavljali Frontex in kasneje ko smo se zaradi povečanja migracijskega pritiska na evropske meje odločili kadrovsko okrepiti to agencijo, si nismo predstavljali, da bi takšno agencijo lahko vodil nekdo, ki je prepričan, da ni orodja, ki bi migrante odvrnil od nelegalnega prečkanja meja.”

Spletno uredništvo

Vir: https://milanzver.eu/