Neodgovorno ravnanje nekaterih delodajalcev: KOMU MAR?

Foto: Pixabay

Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost opozarja na neodgovorno ravnanje nekaterih delodajalcev, ki naj bi ob epidemiji novega koronavirusa celo ignorirali vladne ukrepe.

V Solidarnosti ugotavljajo, da delavci kljub preventivnim vladnim ukrepom in priporočilom stroke v marsikaterem podjetju izvajajo delovne procese v skupinah, ki štejejo po več sto oseb, in to brez osnovnih zaščitnih sredstev in na razdaljah, ki jih strokovnjaki kategorično odsvetujejo.

Glede na dogajanje v sindikatu ocenjujejo, da bi bilo treba takoj sklicati izredno sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), na kateri bi se socialni partnerji uskladili in dogovorili glede nujnih ukrepov in obveznih dejanj, potrebnih, da se v čim večji možni meri zaščiti zdravje državljanov.

Foto: Pixabay

V Zvezi delavskih sindikatov pozivajo delodajalce, da vsem zaposlenim v dejavnostih, ki niso ključnega pomena za nemoteno delovanje države in njenih vitalnih funkcij, omogočijo, da v čim večji meri ostanejo doma. Hkrati se zavzemajo, da se vsem ostalim, ki opravljajo nujne funkcije, zagotovi maksimalno in dosledno zaščito ter da se jih ne sili h kršitvam področij delovne zakonodaje, ki urejajo varnost in zdravje pri delu, odredb vlade in ostalih državnih organov ter priporočil uradnih strokovnih institucij.