Nakazilo za izpad prihodkov samozaposlenim: SKUPAJ 117,2 MILIJONA EVROV

Foto: Pixabay

Včeraj je finančna uprava RS (Furs) izvedla tretje nakazilo pomoči samozaposlenim, kmetom in družbenikom, ki so v drugem valu epidemije covida-19 utrpeli izpad prihodkov. Za oktober, november in december znaša skupno izplačilo 48,6 milijona evrov.

Samozaposleni, kmetje in družbeniki so bili do mesečnega temeljnega dohodka upravičeni že spomladi ob prvi razglasitvi epidemije, vnovič pa jim je to obliko pomoči države ponudil peti protikoronski zakon, ki ga je DZ sprejel 15. oktobra lani. Doslej je bilo v ta namen skupaj izplačanih že 117,2 milijona evrov.

Foto: Pixabay

Včeraj je mesečni temeljni dohodek prejelo 37.142 upravičencev, izgubljeni dohodek zaradi karantene ali varstva otrok pa 1.407. Prvim je finančna uprava izplačala skupaj 47,4 milijona evrov, drugim pa 1,2 milijona evrov. Sredstva so prejeli tisti, ki so vlogo vložili do 31. decembra in so izpolnjevali zakonske pogoje.

Za pomoč za obdobje zadnjih treh mesecev leta 2020 v višini 1.100 evrov mesečno so lahko zaprosili tisti, ki ob padcu prihodkov v letu 2020 za 20 odstotkov opravljajo dejavnost najmanj od lanskega 1. septembra.

Foto: Pixabay

Peti protikoronski zakon je samozaposlenim, kmetom in družbenikom ponudil tudi delno povračilo izpada prihodkov zaradi odrejene karantene ali obveznosti varstva otrok. Vrednost tega ukrepa je od 250 do največ 750 evrov mesečno, a se izključuje z ukrepom mesečnega temeljnega dohodka. V tokratnem nakazilu je to pomoč prejelo 1.407 upravičencev v skupnem znesku 1,2 milijona evrov. Skupaj s predhodnima dvema nakaziloma je Furs doslej za ta namen izplačal 1,6 milijona evrov.

Predvidoma v ponedeljek bodo vloge lahko začeli vlagati tudi verski uslužbenci, ki jim mesečni temeljni dohodek na podlagi sedmega protikoronskega zakona pripada za zadnje tri mesece leta 2020.

Foto: Pixabay

Oba ukrepa je vlada tik pred koncem decembra podaljšala za tri mesece, do konca letošnjega marca. Nova izjava za mesečni temeljni dohodek bo v informacijskem sistemu Fursa na voljo predvidoma 11. januarja, nova izjava za delno povračilo izpada prihodkov zaradi odrejene karantene ali obveznosti varstva otrok pa je že na voljo.