Rekordna investicija Občine Renče-Vogrsko

Foto: FB Občina Renče-Vogrsko

V prihodnjem mesecu se bo v Občini Renče-Vogrsko začela gradnja kanalizacije in obnove vodovoda. Najdražji projekt v zgodovini občine je vreden 4,3 milijone evrov, od tega bo 1,6 milijona evrov prispevala država. Dela naj bi bila predvidoma zaključena prihodnje poletje.

Župan Občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon je v torek podpisal pogodbo z izvajalci del, družbama Kolektor CPG in Ginex. Istočasno je bila podpisana tudi pogodba za opravljanje nadzora nad gradbenimi deli, ki ga bo opravljalo novogoriško podjetje Projekt.

Novo kanalizacijsko omrežje za okoli 450 gospodinjstev

Projekt predvideva rekonstrukcijo in novogradnjo z namenom hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek in izgradnjo prve faze kanalizacije. Na novo kanalizacijsko omrežje nameravajo priključiti okoli 450 gospodinjstev, tako da jih bo skupaj z že urejenim kanalom v zaselku Tureli v Renčah več kot 600. Primarni fekalni vod, ki ga bodo zgradili, bo omogočil od 800 do 900 priključkov.

Država je prispevala 1,6 milijona evrov

Občina je od ministrstva za okolje in prostor pridobila 1,6 milijona evrov, za razliko pa se bo morala zadolžiti. Na občini si bodo tudi po podpisu pogodbe še naprej prizadevali za pridobivanje nepovratnih sredstev za financiranje projekta, ki bi zmanjšala potrebo po financiranju iz občinskega proračuna.

Foto: mapio.net – Renče

Zgodovinski mejnik za občino

To je zgodovinski mejnik za našo občino,“ je ob podpisu največje pogodbe od nastanka Občine Renče-Vogrsko dejal župan Tarik Žigon in pojasnil: „To je prvi od pomembnih korakov na poti, ki bo občino popeljal do čistejšega in bolj urejenega področja kanalizacije in vodovoda. Uspešno izveden projekt bo zagotovo dvignil kvaliteto bivanja občanov. Vodovod bomo urejali po fazah, celoten sistem bo deloval po starejšem vodovodu, istočasno se bo urejalo novega in se bo nanj priključevalo po odsekih. Pri kanalizaciji pa bomo izvedli celoten projekt, priklopi bodo možni po poskusnem delovanju in pridobitvi uporabnega dovoljenja.“

V Občini Renče-Vogrsko načrtujejo, da bodo po letu 2025 skupaj s sosednjo občino Miren-Kostanjevica zgradili še manjkajoči del fekalnega kanala v Biljah, tako da bo celoten sistem povezan s centralno čistilno napravo v Vrtojbi.