Na strehi Salonita sončna elektrarna v velikosti enega in pol nogometnega igrišča

Foto: Salonit Anhovo

V anhovskem Salonitu načrtujejo postavitev ene največjih strešnih sončnih elektrarn v Sloveniji, ki naj bi letno proizvedla 2.120 megavatnih ur električne energije.

Salonit Anhovo je s ciljem stalnega zniževanja svojega vpliva na okolje v zadnjih 15 letih v razvoj investiral več kot 150 milijonov evrov, sporočajo iz anhovske družbe.

Gradnja sončne elektrarne, katere neto površina je primerljiva z 1,5-kratno velikostjo nogometnega igrišča, se bo začela konec novembra in zaključila predvidoma maja prihodnje leto, sporočajo iz družbe Salonit Anhovo. Cementarna Salonit Anhovo in podjetje Interenergo, ki bo gradil sončno elektrarno z neto površino 11.180 kvadratnih metrov, bosta h gradnji pristopila v obliki partnerstva med porabnikom energije in ponudnikom energetskih storitev.

Vso pričakovano proizvedeno električno energijo bo Salonit Anhovo neposredno odkupoval od Interenerga, s katerim je že podpisal pogodbo. Proizvedena električna energija se bo v proizvodnem procesu Salonita Anhovo v celoti tudi porabila, zato ne bo ustvarjala bremenitve prenosnega in distribucijskega omrežja.

Foto: Salonit Anhovo

Gradnja sončne elektrarne predstavlja pomemben korak k realizaciji razvojnih načrtov družbe, ki je zavezana k trajnostnemu razvoju in postopni transformaciji k brezogljičnemu delovanju cementarne do leta 2035, pojasnjuje Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita. V anhovski družbi predvidevajo, da bodo z novo sončno elektrarno posredno prispevali k znižanju do 995 ton CO2.