Na Goriški grad z vzpenjačo: KONEC PRIHODNJEGA LETA?

Foto: ML

Goriška občina je z rimskim konzorcijem Compat podpisala pogodbo za gradnjo grajske vzpenjače. Gradbena dela se bodo predvidoma začela pred koncem letošnjega leta, trajala pa bodo približno eno leto.

Gradbišče na grajskem griču sameva že od leta 2011. Kot poroča Primorski dnevnik, so takrat delavci naleteli na ostanke starega srednjeveškega zidu, zato je spomeniško varstvo odredilo zaustavitev gradbenih del. Štiri leta kasneje je občinska uprava razveljavila pogodbo s takratnim podjetjem, ki se je kmalu zatem znašlo v stečaju. Občinski upravitelji so namreč ugotovili, da izvajalec ni dokončal niti del, za katera je že zahteval in prejel plačilo. Goriško občino, ki je morala izdelati nov izvršilni načrt za dograditev vzpenjače, je oškodoval za 420.000 evrov.