Na Goriškem kritične težave zaradi pomanjkanja zdravstvenih kadrov

Foto: Pixabay

Novogoriški mestni svet je ob potrjevanju dveh dodatnih koncesij za zdravnika družinske medicine opozoril na kritične razmere zaradi pomanjkanja kadrov, ki jih tamkajšnji zdravstveni dom ne more zagotoviti sam. S takšnimi težavami se ubadajo tudi drugi zdravstveni in socialnovarstveni zavodi v regiji, zato državo pozivajo k sistemskemu ukrepanju.

Na področju splošne družinske medicine so v preteklosti podelili štiri koncesije, ki se iztečejo leta 2026. Dva koncesionarja sta napovedala predčasno prekinitev koncesijske pogodbe, zavod pa ne more prevzeti dejavnosti, zato je po mnenju občine edina možna rešitev podelitev novih koncesij.

Foto: Pixabay

V novogoriškem zdravstvenem domu sicer že dalj časa opozarjajo na težave s pomanjkanjem kadrov na področjih splošne družinske medicine, pediatrije, logopedije in dermatologije. O tej problematiki je bil kolegij županov občin soustanoviteljic seznanjen že leta 2017, ko so naslovili dopis na ministrstvo za zdravje in zdravniško zbornico, a se kljub obljubam ni spremenilo nič.

Težave s pomanjkanjem zdravnikov imajo tudi v šempetrski bolnišnici in zobozdravstvenem zavodu, s kadrovskimi težavami pa se srečujejo tudi v Varstveno delovnem centru Nova Gorica, Dom upokojencev Nova Gorica pa ima že nekaj let težave pri zagotavljanju ustreznega kadra na področju zdravstvene nege.

Foto: ML

Večkrat letno redno objavljamo razpise za zaposlitev zdravnikov specialistov družinske medicine, sobnih zdravnikov in zdravnikov s strokovnim izpitom. Od leta 2018 smo zaposlili tri, prav tako smo zaposlili vse štiri specializante družinske medicine. Trenutno imamo na specializaciji še dva,“ pojasnjuje direktorica ZD Nova Gorica Petra Kokoravec, ki dodaja, da aktivno iščejo zdravnike iz držav nekdanje Jugoslavije, a nihče od teh, s katerimi so bili v stiku, ni bil zainteresiran za specializacijo iz družinske medicine. „Že zagotavljanje primernega nadomeščanja za omenjene odsotnosti nam predstavlja velik izziv, ki ga rešujemo s pomočjo vključevanja specializantov, upokojenih zdravnikov, zdravnika koncesionarja ter številnimi nadurami ostalih zdravnikov, ki nemalokrat presegajo vse meje sprejemljivega in zmogljivega,“ še pravi Kokoravčeva, ki pojasnjuje, da bo v naslednjih desetih letih pogoje za upokojitev izpolnilo še 12 zdravnikov.

Foto: ML

V novogoriškem zdravstvenem domu je trenutno ena zdravnica že več let odsotna iz zdravstvenih razlogov, dve sta nepričakovano odpovedali delovno razmerje, eno imajo na skrajšanem delovnem času iz zdravstvenih razlogov, tri pa so odsotne zaradi porodniškega dopusta.