Na Bovškem prebit še zadnji snežni plaz: ZNOVA POVEZANI S SVETOM

Foto: Edi Melinc (CZ občine Bovec) - Prebit je bil še zadnji plaz na Bovškem, na občinski cesti od Soče do Vasi na Skali

Včeraj popoldne so na Bovškem uspeli prebiti še zadnji snežni plaz, in sicer na cesti od Soče do Vasi na Skali in tako vzpostaviti vsaj intervencijsko pot, je sporočil poveljnik občinskega štaba CZ Bovec Edi Melinc. Tako so s svetom znova povezali še zadnje prebivalce tega območja, ki ga je v minulih dneh dodobra zaznamovalo plazenje ogromnih snežnih mas. Danes se začenja sanacija zemeljskega plazu na Kobariškem.

Glavna cesta Bovec – Trenta je bila za promet znova odprta že ob 9. uri. Na Bovškem upajo, da so iz najhujšega, čeprav je v visokogorju še ogromno snega, ki pa je ob zadnjih zelo nizkih temperaturah veliko bolj kompakten.

Danes si je zemeljski plaz, ki je zasul cesto Libušnje – Vrsno v kraju Lomberka v kobariški občini, v družbi poveljnika CZ, predstavnika občinske uprave in izvajalca del, znova ogledal tudi geolog Andraž Ceket, ki je prižgal zeleno luč za začetek sanacije. Dela se začenjajo že danes. Poleg odstranitve plazine bo potrebno očistiti tudi pobočje plazu. Na vrhu, kjer se je plaz odtrgal, je nekaj dreves in korenin, ki jih bo potrebno odstraniti, za kar bo poskrbela ekipa za delo na višini in tovrstne posege.

Foto: Aleksander Vončina (CZ občine Kobarid) – Danes se začenja sanacija zemeljskega plazu na cesti Libušnje – Vrsno

Po opravljenih delih bo potrebno mesto zdrsa zemljine in kamenja preventivno zaščititi z mrežo. Zaradi nemotenega izvajanja del bo cesta še naprej popolnoma zaprta, obvoz za Vrsno in Krn je urejen preko naselja Kamno, je včerajšnje dogajanje na območju plazu povzel poveljnik štaba CZ občine Kobarid Aleksander Vončina.