Na Ajdovskem načrtujejo več kot 500 novih stanovanj

Foto: Pixabay

Ajdovski občinski svetniki so v prvem branju soglasno potrdili ustanovitev občinskega stanovanjskega sklada, ki bo usklajeval tržno stanovanjsko gradnjo, primarno pa skrbel za dodatna najemna stanovanja. V drugem branju ga bodo potrjevali na decembrski seji.

Župan ajdovske občine Tadej Beočanin pričakuje, da bo stanovanjski sklad v obdobju naslednjih nekaj let zagotovil 40 dodatnih občinskih stanovanj, kar predstavlja dobro tretjino več stanovanj, kot jih ima občina trenutno na voljo. V Ajdovščini, ob vse večjem priseljevanju zaradi potreb gospodarstva po delavcih, primanjkuje vsaj 300 stanovanj.

Občina Ajdovščina ustanavlja stanovanjski sklad z namenom zagotavljanja javnega interesa na stanovanjskem področju. Skrbel bo za usklajenost na področju tržne gradnje stanovanj v občini, predvsem pa bo njegova naloga skrb za javni fond najemnih stanovanj, ki jih bo namenil socialno šibkim in mladim kot posebni kategoriji prosilcev. Doslej je za upravljanje obstoječega fonda občinskih stanovanj skrbela Komunalno stanovanjska družba.

Foto: vipavskadolina.si

V prihodnjih letih naj bi v Ajdovščini in okolici zgradili več kot 500 novih stanovanj.

O predlogu, da bi poleg občinskih stanovanj na stanovanjski sklad prenesli tudi občinske parcele za stanovanjsko gradnjo, je Tadej Beočanin pojasnil, da bi najverjetneje to povzročilo kar precej težav: „Občina bo zemljišča v prihodnje prenašala na sklad, a za konkretne projekte s konkretnimi pogoji, tako glede časovne izvedbe projektov kot tudi glede vsebine.“