MUZEJSKI TORKOV VEČER
Grad Kromberk, 9. januar 2024 ob 19. uri
Nova številka revije NA FRONTI

Tudi v novem letu se bomo na muzejskih torkovih večerih na Gradu Kromberk družili z zanimivimi gosti ter predstavljali knjižne novosti, publikacije in druge zgodovinske teme.

Kot prva sogovornika se nam bosta 9. januarja pridružila Simon Kovačič in David Erik Pipan, s katerima bomo skupaj prelistali novo, 16. številko revije za vojaško zgodovino NA FRONTI, ki jo je Društvo soška fronta 1915–1917 izdalo v jubilejnem letu, ko je praznovalo 30 let delovanja.

To je edina slovenska zgodovinska revija, ki se ukvarja izključno s prvo svetovno vojno. Posebno vrednost in širino ji dajeta preplet strokovnih člankov in zapisov zgodb iz prve svetovne vojne, ki jih želijo njihovi zapisovalci izviti iz primeža pozabe.

V najnovejši številki lahko med drugim beremo o lazaristih na Mirenskem gradu v 1. sv. vojni, pontonskih mostovih pri Bodrežu in Logah, o spominih Leopolda Polaka na boje pri Gorici, nekaj strani pa je namenjenih tudi trem desetletjem aktivnosti Društva.

Lepo vas vabijo na prvo letošnje srečanje na Gradu Kromberk!

Spletno uredništvo,

Vir: https://www.goriskimuzej.si/