Moten promet na mostu čez reko Tolminko: EDINA PROMETNA ŽILA

Tolmin
Foto: Občina Tolmin

Promet na mostu čez reko Tolminko pri Tolminu, po katerem poteka državna cesta Idrija-Tolmin, bo zaradi temeljite prenove oviran vse do sredine junija. Ker je most edina prometna žila skozi mesto, to povzroča nevšečnosti domačinom.

Vrednost del za prenovo mostu je ocenjena na 945.000 evrov. V času gradbenih del je promet urejen izmenično enosmerno, preko mostu je omogočen tudi peš prehod, medtem ko je sprehajalna pot ob Tolminki pod mostom iz varnostnih razlogov zaprta.

Tolminska občina bo ob sanaciji mostu tudi sama investirala v zamenjavo vodovoda na tem odseku in se tako izognila kasnejšim novim posegom na zaključenem objektu.

Delna zapora zaradi obnove mostu je za domačine precejšnja ovira, saj jih večina uporablja cesto za vsakodnevno pot do središča mesta oziroma delovnih mest. Tako se je jasno pokazala slabost, da skozi Tolmin teče ena sama prometna žila. Rešitev bo prinesla šele izgradnja tolminske obvoznice, ki jo načrtujejo že dobro desetletje. Tolminski župan Uroš Brežan začetek gradnje obvoznice napoveduje za leto 2021.

Foto: FB MetalDays

Naročnik investicije sanacije ceste je Direkcija RS za infrastrukturo. Sanacijska dela obsegajo obbetoniranje temeljev opornikov v strugi Tolminke, izgradnjo novega podpornega zida, razširitev pločnika za pešce na levem in desnem robu mostu, izvedbo voziščne konstrukcije ceste in druga sanacijska dela.