Mostarji ne želijo predlaganega mostu: STOLETNIK Z DUŠO

Foto: FB Most za Most na Soči

Včeraj so krajani Mosta na Soči s prepričljivo večino zavrnili načrte za novi most čez Sočo v svojem kraju. Slednji naj bi zagotovil večjo prometno varnost, predvsem pešcev in kolesarjev, a bi bil povsem drugačen od sedanjega. V tolminski občini pričakujejo, da bo razmere nekoliko izboljšala načrtovana obvoznica, do katere pa je še dolga pot.

Na zboru krajanov so zbrani po burni razpravi tajno glasovali za ali proti predlogu novega mostu. Ob 102 oddanih glasovnicah jih je kar 80 glasovalo proti predlogu novega mostu, 18 jih je gradnjo podprlo, štiri glasovnice pa so bile neveljavne.

Foto: dolina-soce.com

Sedanji most, ki je prav tako betonski, je bil zgrajen pred skoraj 100 leti. Domačini so v razpravi večkrat poudarili, da ima ta most “dušo”, z načrtovanim pa se kraj, ki ima most tudi v imenu, ne bi mogel poistovetiti. Investitorjem novega mostu so najbolj zamerili, da so prišli na zbor krajanov šele sedaj, ko je bil že izbran tudi izvajalec gradnje in ne že v samem začetku postopka. Kljub izgradnji novega mostu se pretočnost prometa v kraju ne bi bistveno izboljšala, saj bi cesta, zaradi položaja hiš ostala ozka. V razpravi je bilo največkrat slišati očitke, da pri projektiranju mostu ni sodeloval arhitekt, rešitev bi lahko iskali tudi z arhitekturnim natečajem. To je za nov krog projektiranja mostu predlagala tudi skupina krajanov, ki so se poimenovali Čez most po modrost, in želijo pri tem tudi sodelovati s svojimi zamislimi in možnimi rešitvami.

Prometne težave v samem kraju nameravajo rešiti z gradnjo obvoznice. Postopki zanjo so se že začeli, saj želijo tranzitni promet čim prej speljati izven središča kraja, slednje pa urediti tako, da bo ponovno služilo druženju domačinov, organizaciji različnih prireditev in nenazadnje tudi vse večjemu turističnemu obisku.

Uredništvo