Mlekarna Planika iz Kobarida praznuje lep jubilej: 60. ROJSTNI DAN

Foto: FB Mlekarna Planika - direktorica Anka Lipušček Miklavič

Kobariška Mlekarna Planika, ki s siri in belim mlečnim programom oskrbuje predvsem domači in bližnji italijanski trg, obeležuje šest desetletij obstoja. Včerajšnje slovesnosti se je udeležil tudi minister za kmetijstvo Dejan Židan.

Foto: FB Mlekarna Planika

V Mlekarni Planika je trenutno zaposlenih 68 delavcev, delo pa dajejo tudi večjemu številu zunanjih sodelavcev. Od okrog 100 pridelovalcev bodo v letošnjem letu odkupili okrog devet milijonov litrov mleka. Poleg mlekarne združuje podjetje tudi veliko trgovino, lastno ekološko posestvo v Bovcu, ki bo kmalu postalo ogledno za obiskovalce, ter muzej sirarstva.

Foto: FB Mlekarna Planika

Novozgrajena mlekarna je do leta 1959 delovala samostojno kot Sirarna Kobarid, potem pa se je združila s Planiko Tolmin in tako postala del mlekarske organizacije na Tolminskem. Leta 1962 so mlekarno v Tolminu ukinili in celotno proizvodnjo prenesli v Kobarid. Po tem letu so se začele velike težave v sirarstvu, zato se je kobariška mlekarna začela navezovati na hrvaško podjetje Josip Kraš, kar je leta 1967 pripeljalo do združitve. Ta združitev je pripeljala do gradnje novega proizvodnega obrata v Kobaridu, kjer so izdelovali kremne tablice in namaze. S pripojitvijo h Krašu je bilo nanj preneseno tudi celotno premoženje, zato so imeli ob osamosvojitvi velike težave, kar je pripeljalo Kraš Planiko leta 1995 v stečaj.

Foto: FB Mlekarna Planika

Mlekarna Planika odkupuje in predeluje izključno samo slovensko mleko, ki je pridelano na hribovitih območjih občin Tolmin, Kobarid, Bovec, Kanal ob Soči, Nova Gorica in Cerkno. Posebno pozornost posvečajo svežemu, pasteriziranemu nehomogeniziranemu mleku, saj ima to mleko specifičen poln okus, na kar vpliva prehrana, način vzreje živali in visokogorski predeli odkupnega območja. V kobariški mlekarni se nadejajo, da bodo tudi letos uspešno poslovali.

Uredništvo