Mladi in mlade družine lažje do lastnega stanovanja

Foto: Pixabay

V sredo so v DZ sprejeli predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki prinaša večjo dostopnost stanovanj za mlade in mlade družine.

Med 67 poslanci in poslankami, ki so bili prisotni v DZ, jih je za sprejetje zakona glasovalo 53, ostali pa so se glasovanja vzdržali.

Reševanje prvega stanovanjskega problema za mlade bo sedaj precej lažje lažje. S poroštvom države bodo lahko prišli do lastnega stanovanja.

Predlog zakona je pripravil podmladek Slovenske demokratske stranke SDM. V parlamentarni postopek ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem (SDS), pod njega pa so se podpisali še poslanci NSi, Konkretno, SNS, narodnosti ter nepovezana poslanka Mateja Udovč.

Foto: Pixabay

Zakon prinaša vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade v vsakoletni višini 300 milijonov EUR do konca leta 2032, s katero bo izdano jamstvo za kredite:

-️ mladih fizičnih oseb, starosti do 38 let, ki so državljani RS s prijavljenim stalnim prebivališčem,

ki imajo sklenjeno delovno razmerje za določen čas ali nedoločen čas in imajo povprečno plačo zadnjih 3 mesecev nižjo od 1,5-kratnika povprečne plače v RS in njegovi skupni dohodki in dohodki iz kapitala, ki se vštevajo v letno odmero dohodnine v letu pred najemom kredita, niso presegli 1,5-kratnika povprečne plače v RS

ALI

so člani mlade družine, ki je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen.

Foto: Pixabay

Kredit bo lahko zavarovan s poroštvom države, kadar bo kreditojemalec reševal svoje prvo stanovanjsko vprašanje, ki vključuje:

  • prvi nakup,

  • prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine,

  • rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti stanovanja.

Lastnosti tovrstnih kreditov:

  • maksimalna višina kredita do 200.000 EUR,

  • ročnost kredita do 30 let,

  • hipotekarno zavarovanje kredita,

  • najmanj 20 odstotkov lastne udeležbe kreditojemalca.