Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak na Goriškem

Foto: Twitter Ministrstvo za okolje in prostor

Na obisku v novogoriški mestni občini se je včeraj mudil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Po dopoldanskem ogledu plazu v Gradišču nad Prvačino je skupaj z novogoriškim županom Klemnom Miklavičem in v. d. generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje Joškom Knezom odprl prenovljeno merilno mesto za spremljanje kakovost zraka v Novi Gorici. Spregovorili so tudi o ureditvi kopališča na Soči v Solkanu.

Merilna naprava je pomemben korak za Novo Gorico in širšo okolico v smislu izboljševanja kakovosti zraka,“ je poudaril minister in dodal, da gre za eno od 22 lokacij Državne merilne mreže kakovosti zraka, ki jo je Agencija za okolje prenovila v projektu Sinica, vrednem 6,3 milijona evrov. Podatki o kakovosti zraka so namenjeni opozarjanju prebivalcev na onesnaženost zraka, pripravi ukrepov za izboljšanje zraka in preverjanju, kako so ti ukrepi učinkoviti.

Ministrstvo preko programa Sklada za podnebne spremembe pomembno vlaga v zamenjavo kurilnih naprav s sodobnejšimi. „Pred nami je tudi velik izziv t.i. razogljičenja Slovenije preko dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. To pomeni, da bomo radikalno posegli v vse vire izpustov CO2. Ključen je transport, zamenjava transportnih sredstev z javnim in z elektromobilnostjo. Predvidenih je kar 27 milijard evrov vlaganj v cilj, da bomo po letu 2050 podnebno nevtralni,“ je ob novi pridobitvi še pojasnil Andrej Vizjak.

Foto: ML

Kopališče na reki Soči v Solkanu je tradicionalno kopališče, kjer pa je, kot vsepovsod na Soči, zaradi narave vodotoka kopanje razmeroma nevarno, je poudaril minister Andrej Vizjak in podal svoje videnje rešitve: „Možna rešitev je v vzajemnem sodelovanju med Soškimi elektrarnami Nova Gorica d.o.o. in njihovim lastnikom, HSE d.o.o. in Mestno občino Nova Gorica kot tudi med kopalci. Menim, da je za iskanje rešitev potrebno odpreti dialog. Možno bi bilo oblikovati vozne rede hidroelektrarne in obvestiti kopalce kak dan vnaprej kako bo hidroelektrarna obratovala ter vzpostaviti režim izrednih dogodkov, kako v takih primerih pravočasno obveščati kopalce. Sprememba uredba bo najverjetneje šla v smeri, da bomo to mersko mesto ohranili. Zavedamo se, da gre za tradicionalno točko kopanja, a na lastno odgovornost. To pomeni, da morajo tudi kopalci vzeti v zakup določeno dodatno izpostavljenost.“