Metka Jelinčič Maraž ostaja predsednica sveta šempetrske bolnišnice

Foto: Facebook, ML

Metka Jelinčič Maraž bo tudi v naslednjih štirih letih vodila svet zavoda šempetrske bolnišnice. Na ta položaj je bila izvoljena na sredini konstitutivni seji, ki se je udeležilo 8 članov sveta zavoda. Kot sporočajo iz bolnišnice bo njen namestnik Gabrijel Fišer.

Svet zavoda se bo v tem mesecu znova sestal. Predvidoma na dveh sejah bo obravnaval in potrjeval finančni načrt bolnišnice za leto 2022 ter letno poročilo za leto 2021.

Svet zavoda s štiriletnim mandatom poleg predsednice sestavljajo Frida Urbančič, Marjan Zahar, Ljudmila Čibej Boltar, Miha Kapelj, Aleš Dugulin in Nevenka Volk Rožič, ki so bili imenovani kot predstavniki ustanovitelja, Mestne občine Nova Gorica in zavarovancev, ter Simon Bitežnik in Gabrijel Fišer, kot predstavnika delavcev bolnišnice, izvoljena na novembrskih rednih volitvah.

Foto: Pixabay

Decembra 2021, ko je svetu zavoda potekel mandat, je vlada imenovala pet predstavnikov za mandatno dobo štirih let: Frido Urbančič, Marjana Zaharja, Metko Jelinčič Maraž, Ljudmilo Čibej Boltar in Miha Kaplja. V 9-članskem svetu zavoda so še predstavnik zavoda za zdravstveno zavarovanje, dva predstavnika zaposlenih ter predstavnik mestne občine Nova Gorica. Na to mesto je bil jeseni imenovan Aleš Dugulin.