Meritve onesnaženosti zraka v kanalski občini: KAKŠEN JE VPLIV CEMENTARNE?

Foto: FB Društvo Eko Anhovo in dolina Soče

Na zadnji seji občinskega sveta so se kanalski svetniki seznanili s preliminarnim vmesnim poročilom meritev onesnaženja zraka za obdobje od novembra 2020 do vključno januarja 2021.

Meritve za potrebe Občine Kanal ob Soči opravlja Univerza Nova Gorica, merilniki pa so nameščeni na osnovni šoli v Desklah.

Foto: ML – Meritve potekajo v Desklah

Dosedanje ugotovitve pravijo, da sta pomembna vira onesnaženosti zraka v tem delu Posočja izpušni plini zaradi prometa na regionalni cesti, kot tudi kurjenje lesa stanovalcev v zimskem obdobju, a nista nujno edina. Dosedanje meritve namreč še ne omogočajo odgovora, kakšen je na onesnaženost zraka vpliv bližnje cementarne v Anhovem. To naj bi bilo znano v končnem poročilu, ki bo nared novembra 2021.