Med prtljago Romuna 1.349 mrtvih ptic: ZA ITALIJANSKI ČRNI TRG

Foto: Pixabay

V petek je mobilni carinski oddelek Ljubljana na postajališču Lukovica v romunskem avtobusu s prikolico med pregledom prtljage našel 15 škatel, v katerih so bile mrtve ptice.

 V avtobusu Romuna je bilo kar 1.349 mrtvih ptic 13 zavarovanih vrst, so ugotovili v društvu za opazovanje in proučevanje ptic.

Ptice so uloviti in ustrelili v Romuniji, namenjene pa so bile na italijanski črni trg, kjer bi jih prodali restavracijam. Vse vrste ptic, ki jih je Romun tihotapil v Italijo, so zavarovane z Bernsko konvencijo in s slovensko zakonodajo s področja varstva prosto živečih živalskih vrst, pojasnjujejo v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije.

Foto: Pixabay

Slovenija ostaja tranzitna država za tihotapljenje ptic. V društvu za opazovanje in proučevanje ptic se v sklopu projekta Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti ukvarjajo tudi z nezakonitim transportom ptic preko Slovenije. Število zaznanih primerov se je vse od leta 2013, ko Slovenija ni več zunanja meja EU, zmanjšalo, a predvsem na račun neizvajanja carinskega nadzora na mejah. Čeprav razsežnost pojava v zadnjih letih ni znana, podatki kažejo, da se ni bistveno zmanjšala.