Mag. Elena Zavadlav Ušaj, kandidatka za županijo MO Nova Gorica: TURIZEM V PRAKSI

Foto: Radivoj Zavadlav

Novogoriška občina bi morala posvetiti razvoju turizma bistveno večjo pozornost, ne le na papirju in z ustanavljanjem javnega zavoda, ampak tudi v praksi. MO Nova Gorica nima izdelanega širšega koncepta na tem področju, ki bi moral zajemati tako mesto kot podeželje in vključevati povezovanje kakovostnih turističnih produktov.

Kje so razvojne možnosti turizma na podeželju? Možnosti je veliko, razvita pa je predvsem panoga igralniškega turizma. Večjo pozornost bi morali posvetiti ostalim oblikam privabljanja gostov, predvsem kongresnemu, športnemu, kulinaričnemu, kulturnemu, zgodovinskemu in sakralnemu turizmu. Na podeželju, kjer so razvite različne vrste obrti, bi veljalo prikazati njihovo delovanje, od nastanka pa do današnjega dne. Lep primer je Kovaški muzej v Lokovcu, ki tudi na praktičen način lahko prikaže osrednjo dejavnost tega kraja. Znani so bili solkanski mizarji, pa trnovski furmani, z Lokvi so vozili led do Trsta in še bi lahko naštevali. V vaseh bi bilo nujno ohraniti stara mestna jedra, jih obnoviti in predstaviti na ustreznih spletnih straneh in promocijskih materialih.

Foto: Radivoj Zavadlav

Kako je z razvojem turizma v samem mestu? V samem mestnem jedru, bi morali pozornost usmeriti v umiritev prometa in izgradnjo garažnih hiš, kamor bi morali umakniti avtomobile. Poglejmo samo travnik ob ulici Gradnikove brigade, ki je že skoraj v celoti prekrit s pločevino. To daje obiskovalcu slab izgled mesta. Tako za domačine kot za turiste bi veljalo urediti sprehajalne poti in ustrezno rekreacijsko cono ob Kornu, po njegovi predhodni sanaciji. Poti bi morali na eni strani povezati s Panovcem, ki ga meščani obeh Goric že pridno koristijo za rekreacijo, na drugi strani pa s potjo na Kostanjevico, ki bi vodila proti Laščakovi vili in na Goriški grad. Tu imamo še Sveto goro in Sabotin, ki sta zanimiva s strani razvoja sakralnega in zgodovinskega turizma (velika vojna), poleg teh bi lahko dodali in bolje izrabili še kromberški, goriški, braniški grad, Coroninijevo vilo… Imamo več institucij, ki se ukvarjajo s kulturo, od kulturnega doma, do muzejev in gledališča. V mestu primanjkuje sodoben kulturni center, zato bi morali nujno pričeti z aktivnostmi za njegovo izgradnjo.

Foto: RZ – Elena Zavadlav Ušaj

Nova Gorica je zanimiva destinacija tudi za športni turizem. Za namene športnega turizma vidim veliko možnosti ustrezne širitve pod padalskim odskočiščem nad Lijakom. Tudi do tja bi veljalo ustrezneje urediti kolesarske steze in pešpoti, območje pa z ustrezno infrastrukturo narediti še privlačnejše za razvoj padalskega turizma, pohodništva, modelarstva ipd. Nujno bi veljalo pripraviti projekte za gradnjo vzpenjače na odskočišče. Drugo področje, ki mu je potrebno omogočiti nadaljnji razvoj v zvezi s športnim turizmom je kajakaški center v Solkanu, tretje pa so Lokve, kjer bi veljalo urediti andrenalinski park in objekt, kjer bi lahko razvijali zimske in letne šole v naravi. Lokve so namreč destinacija, ki je zanimiva tako poleti kot pozimi. Nova Gorica je z blago sredozemsko klimo kot nalašč za priprave in treninge športnih ekip, zato bi temu področju morali posvetiti posebno pozornost.

Vloga novoustanovljenega javnega zavoda za turizem. S pravim načinom povezovanja v občini in zunaj nje, bi morali razviti produkte, ki bi bili turistično zanimivi za različne skupine gostov. Pri tem pa mora aktivno sodelovati novoustanovljeni Zavod za turizem tudi z izvajanjem promocije preko sodobnih tehnologij. Današnji trendi turizma temeljijo na več krajših oddihih, ki morajo nuditi doživetja, dobro počutje, v ospredje se postavlja tudi tako imenovani mestni turizem in pa seveda ustrezna kulinarika, ki je na našem področju dobro razvita.

Foto: RZ

Veliko število turistov predstavlja lahko tudi oviro za lokalno prebivalstvo. Zato se zavzemam predvsem za takšne projekte, ki bodo pomenili dvig kakovosti v turizmu in ne bodo dodatno obremenjevali domačinov, ampak bodo pripomogli k njihovi boljši kvaliteti življenja.

Elena Zavadlav Ušaj (naročnik SDS Nova Gorica)