Lokalne volitve 2018: PRAVILA NA PORTALU

Foto: Pixabay

Po zakonu o volilni kampanji objavljamo pravila o spremljanju volilne kampanje v sklopu letošnjih lokalnih volitev na portalu.

V času volilne kampanje, ki bo trajala od 19. oktobra do 16. novembra 2018, bo portal v novinarskih prispevkih spremljal dogajanja v zvezi z volitvami. V skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom, se bo portal izogibal objavi vseh vsebin, ki bi brez dvoma pomenile sovražni govor ali klevetanje. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko, zakonom in profesionalnimi standardi. Portal bo v skladu z uredniško politiko objavljal tudi strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bodo navedeni naročnik, izvajalec ter metodologija raziskave.

Plačana volilna propagandna sporočila z volilnimi oglaševalskimi vsebinami bodo na portalu objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidatne liste veljajo enaki pogoji oglaševanja in se obračunajo po ceniku portala.

Uredništvo