Za investicije v šempetrski bolnišnici skoraj 22 milijonov evrov

Foto: ML

Na seji sveta šempetrske bolnišnice so člani obravnavali in sprejeli finančni načrt bolnišnice v letošnjem letu. Za investicije v prenovo dotrajane in nabavo nove opreme ter druge investicije bodo namenili skoraj 22 milijonov evrov.

Velik delež bo namenjen nakupu nove medicinske opreme, saj je bilo stanje v zadnjih letih na tem področju klavrno. „Zelo nas veseli, da bo tako velik znesek namenjen za prenovo dotrajane opreme in nakup nove. Sicer pa bo precej denarja vloženega tudi v energetsko prenovo bolnišnične stavbe, zelo veliko bo treba narediti tudi na področju negovalnega kadra,“ pojasnjuje predsednica sveta zavoda Metka Jelinčič Maraž, ki je prepričana, da je finančni program bolnišnice zelo ambiciozen. Potrjen je bil soglasno.

Na seji so spregovorili tudi o plačah pomočnikov direktorja. Trenutno še vedno iščejo pomočnika direktorja za upravno-ekonomske zadeve. “Na tem mestu sicer ni ravno obetavna plača, kot je na primer v gospodarstvu, a vseeno upamo, da bomo le uspeli zapolniti prosto delovno mesto,” meni Jelinčič Maraževa.

Uredništvo