Lavričeva knjižnica v Ajdovščini je začasno zaprta: PRIHAJA 24-URNI KNJIGOMAT

Foto: Pixabay

Konec prejšnjega leta je Lavričeva knjižnica s pomočjo Občine Ajdovščina nabavila novo opremo za posodobitev izposoje in vračanja knjižnega gradiva v osrednji knjižnici v Ajdovščini. Na voljo bosta notranji in zunanji knjigomat za 24-urno vračanje gradiva. Zaradi prenovitve izposojevalnega sistema bo knjižnica do konca tega meseca zaprta.

Foto: Pixabay

Za izposojeno gradivo, ki bi ga morali vrniti v teh dneh, zamudnine ne bodo zaračunavali. Zunanji knjigomat bo omogočal izposojo in vračanje gradiva tudi v času, ko bo knjižnica zaprta, medtem ko bo notranji omogočal samostojno izposojo. Pred uporabo novosti je potrebno vse gradivo opremiti s posebnimi nalepkami, ki jih avtomat prepoznava. V osrednji knjižnici hranijo kar okoli 90.000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, na katerih je potrebno dosedanje črtne kode nadomestiti z novimi nalepkami. Delo bo potekalo do konca marca. Vse ostale enote knjižnice, Vipava, Podnanos in Dobravlje v tem obdobju delujejo po ustaljenem urniku.

Uredništvo