V Anhovem bodo končno dobili pitno vodo

Foto: FB Društvo Eko Anhovo in dolina Soče

S sprejemom dopolnil k državnima proračunoma za prihodnji dve leti so poslanci zagotovili finančna sredstva za ureditev novega vodnega vira v Anhovem.

Dokazali smo, da kjer je volja, se da. Z inštitutom 8. marec smo se ves čas zavzemali za širšo podporo. Zahvaljujemo se vsem poslancem in ministru Vizjaku, ki je ves čas podpiral nov vodni vir za Anhovo in Deskle,“ je v imenu Civilne iniciative zadovoljstvo izrazil Miha Stegel.

Stroški izgradnje vodovoda so ocenjeni na 1,2 milijona evrov, nov vodovod pa naj bi v Anhovem dobili v letu 2023. Poslanci so podprli tudi dopolnili, da se v prihodnjih dveh letih zagotovi še dodatnih 800.000 evrov za projekta dveh vodovodov za okoli 500 ljudi, ki živijo v razpršenih naseljih v hribovitih predelih kanalske občine in niso priključeni na vodovodno omrežje. Trenutno za svojo oskrbo uporabljajo kapnico ali manjša vodna zajetja.

Krajani Anhovega se trenutno oskrbujejo z vodo iz vodarne v lasti cementarne Salonit Anhovo, ki vodo črpa iz reke Soče. Azbestni vodovod poteka čez industrijsko območje, voda iz pip pa ni ustrezne kakovosti.

Foto: Pixabay

Za nov vir pitne vode za 1.100 prebivalcev Anhovega so poslanci DZ v proračunu za leto 2022 zagotovil 500.000 evrov, v proračunu za leto 2023 pa 700.000 evrov. K sprejemu teh dopolnil so v zadnjem času poslance pozivali predstavniki civilno-družbenih gibanj.