KPK ugotavlja, da je briški župan Franc Mužič kršil integriteto, slednji obtožbe zanika

Foto: Občina Brda, FB Franc Mužič

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je župan Občine Brda Franc Mužič lanskega maja s svojim ravnanjem v postopku izbire ravnatelja Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo kršil integriteto. Ugotovitve komisije so pravnomočne. Mužič obtožbe zanika in pravi, da bi se morala KPK ukvarjati s pomembnejšimi zadevami.

Na podlagi več prejetih prijav je KPK pod drobnogled vzela Mužičevo ravnanje, ki je 19. maja lani posredoval dopis svetu OŠ Alojza Gradnika Dobrovo, v katerem je izrazil podporo določenemu kandidatu za ravnatelja. To je storil kljub temu, da je občinski svet briške občine dan prej podal negativno mnenje vsem prijavljenim kandidatom.

Takšno ravnanje župana Občine Brda predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Integriteta je namreč v skladu z definicijo zakona opredeljena kot pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi,” so zapisali v svoji ugotovitvi v KPK in dodali, da je zakonsko za podajo mnenja pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja pristojen občinski svet, ki s tem izvršuje svoje ustanoviteljske pravice. 

Če je Mužič želel dati priporočilo o njegovem delu določenemu kandidatu, bi to lahko storil le v fazi pred prijavo kandidata na razpisano mesto ravnatelja, pojasnjujejo v KPK. Z ravnanjem v tem postopku se po mnenju KPK izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo.

Foto: Pixabay

“S pismom, ki sem ga napisal, ne vidim, da bi bilo kaj narobe,“ se brani Franc Mužič in dodaja, da s tem pismom ni želel vplivati na komisijo. „Želel sem ji le povedati, da sem s tedanjim v. d. ravnateljem, ki je to delo opravljal dobro leto dni, dobro sodeloval. Smo pred veliko investicijo milijona in pol evrov v gradnjo vrtca in zato bi rad imel na drugi strani osebo, s katero se lahko pogovarjam in sodelujem,“ še pojasnjuje Mužič, ki poudarja, da ni izvajal pritiska, ampak le izrazil svoje mnenje: „Ostali organi šole, kot je na primer svet staršev, so odločili že pred prejetjem mojega pisma, zato se na odločitev KPK nisem niti pritožil. S tem se ne mislim več ukvarjati in zapravljati časa. Pa tudi KPK bi se lahko ukvarjal s pomembnejšimi zadevami,“ zaključuje Mužič.