Konec tedna bomo lahko občudovali zvezdne utrinke: 180 NA URO

Foto: Pixabay

Konec tedna prihaja vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Spremljali jih bomo lahko v kar dveh nočeh; iz četrtka na petek ter iz petka na soboto. Letošnji roj Perzeidov bo še posebej bogat, saj naj bilo mogoče videti tudi do 180 utrinkov na uro. Najlepše jih bo občudovati na lokacijah, kjer ni intenzivnih svetlobnih virov.

Kot navaja Wikipedija so Perzeidi  meteorji, ki pripadajo vsakoletnemu meteorskemu roju. Radiant Perzeidov leži v ozvezdju. Perzeidi se pojavljajo od 14. julija do 24. avgusta, svoj vrhunec pa dosežejo 12. avgusta. Starševsko telo (izvorni komet) je komet Swift-Tuttle, katerega obhodna doba znaša okrog 133 let. Večina prašnih delcev v oblaku, ki daje meteorski roj, je starih okoli 1000 let. Obstaja tudi mlajši pramen prahu, ki je izparel iz kometa v letu 1862. Meteorji, ki izvirajo iz tega pramena, dajejo močnejši roj.

Ko meteorid prileti v zgornjo plast zemljine atmosfere, ionizira atome, ki zasvetijo. To vidimo kot svetlo sled oziroma utrinek. V kolikor bi te sledi natančneje opazovali, bi videli tudi različno obarvanost, ki jo določajo različni plini, prisotni v atmosferi in nebesnih telesih.

Foto: Pixabay

Običajna frekvenca utrinkov je od 80 do 100 na uro, letos pa bomo priča večjemu številu utrinkov, ker bo Zemlja potovala bližje sredini meteoridnega vlakna.

Letošnji vrhunec Perzeidov bo 12. avgusta podnevi, kar pomeni, da bosta za opazovanje primerni tako noč na petek kot tudi na soboto. Vremenska napoved pravi, da nebo nad Goriško ne bo povsem jasno, vseeno pa upajmo, da bo mogoče utrinke čim bolje videti.

Uredništvo