Koliko bomo plačevali za odvoz komunalnih odpadkov?

Foto: ML

Komunala Nova Gorica bo tudi v prihodnjem petletnem obdobju koncesionar za zbiranje komunalnih odpadkov petih goriških občin. Izbrana je bila na skupnem javnem razpisu kot najugodnejši ponudnik. Cena na položnicah se v prihodnjem letu ne bo spremenila.

V prihodnjem letu se bo strošek zbiranja odpadkov nekoliko znižal, strošek obdelave in odlaganja pa nekoliko zvišal. Za odjemalce pa je najpomembneje, da se skupna cena za ravnanje z odpadki ne bo spremenila,“ pojasnjuje direktor Komunale Nova Gorica Darko Ličen.

Elaborat cen za prihodnji dve leti je že potrdil občinski svet novogoriške mestne občine, preostale štiri občine pa naj bi to storile do konca tega leta. Občinski sveti potrjujejo tudi elaborat podjetja Kostak iz Krškega, ki skrbi za obdelavo in odlaganje odpadkov. O cenah za ravnanje z odpadki naj bi svetniki ponovno razpravljali v novem mandatu, predvidoma leta 2023.

Foto: ML

V Občini Šempeter-Vrtojba so se uslugam novogoriške Komunale odrekli, ker se niso strinjali s ceno. Zbiranje odpadkov v tej občini je prevzel režijski obrat, tako kot sosednje občine pa smeti odvažajo v Krško.

Gospodinjstva bodo tudi v prihodnje za odvoz in ravnanje z odpadki prejemala le eno položnico. Tudi v letu 2022 bo potrebno mesečno plačati 6,78 evra na osebo, še dobrih osem evrov pa bo potrebno prišteti na gospodinjstvo za obdelavo in odlaganje odpadkov, za kar podjetje iz Krškega zaračunava 134 evrov na tono.

Foto: ML

Po dveh letih rdečih številk bo Komunala Nova Gorica leto 2021 zaključila pozitivno, pojasnjuje njen direktor Darko Ličen.