Težko pričakovano kolesarsko povezavo Tolmina z Modrejem, ki jo je kot del državne daljinske kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči- Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane v sodelovanju z Občino Tolmin zgradila Direkcija RS za infrastrukturo in po kateri kolesarji že nekaj časa vrtijo pedale, sta danes uporabi simbolično predala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in župan Občine Tolmin Alen Červ.

 

Gre za kolesarski odsek, na katerem lokalna skupnost tudi zaradi privlačne trase ob reki Soči pričakuje največ prometa, kar v prvih dneh poletja že potrjujejo številni ljubitelji kolesarstva. Obenem je to pomemben korak za priključitev k tako imenovani državni kolesarski hrbtenici z enim krakom povezave iz smeri Nove Gorice/Kanala proti Kobaridu in drugim iz Tolmina/Mosta na Soči po dolini Idrijce, za katere so projekti prav tako že v pripravi.

Investicija je obsegala izgradnjo 2,81 kilometra nove kolesarske povezave in ureditev že obstoječe 1,7 km dolge poti, skupna dolžina celotne trase pa po zaključku projekta meri 4,6 kilometra. Celotna trasa poteka od nekdanjega hotela Paradiso v Tolminu oziroma bližine festivalskega prizorišča, preko reke Tolminke ter ob reki Soči, konča pa se nekaj sto metrov pred Mostom na Soči, pod vasjo Modrej. Najzahtevnejša je bila prav izgradnja odseka od galerije Pod ključem do modrejske ravnine, kjer je pot z vgradnjo pilotov speljana neposredno nad gladino reke Soče. Prav zaradi zahtevnosti terena je skupna vrednost projekta po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek znašala nekoliko več od prvotno načrtovane, in sicer dobre 4 milijone evrov, od tega je Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 2,1 milijona evrov.

Sočasno s tem je Občina iz svojega proračuna financirala načrtovani navezavi na omenjeni odsek v skupni vrednosti 117 tisoč evrov, in sicer  ureditev odseka od nekdanjega hotela Paradiso do brvi čez Tolminko in izvedbo ukrepov za zagotavljanje varnosti kolesarjev v prometu od središča Modreja do bara Morea ob mostarskem jezeru, sočasno z zaključevanjem tolminske obvoznice pa je v načrtu tudi povezava do središča Tolmina.

»V kolesarstvu vidim izjemen potencial za dnevne migracije, rekreacijo in turizem, saj gre za eno najbolj zelenih oblik mobilnosti. Srednjeročno načrtujemo  tudi prenovo bližnje železniške postaje Most na Soči v bližini v multimodalno središče, tako da bodo obiskovalci po prihodu z vlakom lahko nemudoma sedli na kolo. Gre za pomemben kamenček v mozaiku načrtovanih kolesarskih povezav v  naši dolini, ki se bodo nadaljevale z izgradnjo poti do železniške postaje ter kolesarske povezave od Tolmina do vasi Gabrje,« je poudaril župan Občine Tolmin Alen Červ, ki je z ministrico Alenko Bratušek simbolično prerezal trak na novi kolesarski poti.

»Za to območje so kolesarske poti zelo pomembne. Povezava med Modrejem in Tolminom je  stala dobre 4 milijone evrov, približno polovico smo pridobili evropskih sredstev. Morda teh nekaj kilometrov na prvi pogled ni veliko, a le v letošnjem letu imamo v načrtu zaključiti približno 100 km kolesarskih povezav po Sloveniji in če govorimo o zelenem prehodu, trajnostni mobilnosti, so le to pravi koraki. Je pa iz stroška investicije razvidno, da z vidika gradnje ni šlo za najlažjo investicijo. Trenutno imamo v državi ogromno projektov v teku, pa ne le kolesarskih: več kot 800 jih poteka na cestah, več kot 60 na železnicah,« je pojasnila ministrica Alenka Bratušek.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Tolmin