Kdo se bo letos v Sloveniji lahko upokojil: STAROSTNA IZENAČITEV

Foto: Pixabay

V letošnjem letu se v Sloveniji zahtevana pokojninska doba za starostno upokojitev izenačuje za oba spola. Slednja znaša 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ob tem morajo biti ženske stare 59 let in osem mesecev, moški pa 60 let.

Vdova oziroma vdovec bo v letu 2018 praviloma pridobil pravico do vdovske pokojnine, če bo dopolnil 56 let starosti, kar je šest mesecev več kot lani.
Foto: Pixabay

40 let pokojninske dobe brez dokupa po pokojninskem zakonu pomeni 40 let, v katerih je bila oseba obvezno vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po noveli pokojninskega zakona, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2018, pa se bo tudi prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času do konca leta 2012 štela kot pokojninska doba brez dokupa. Za izračun pokojninske osnove bodo letos upoštevali 24 najugodnejših zaporednih let zavarovanja.

Foto: Pixabay

Kot sporočajo z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se bodo letos ženske lahko upokojile tudi z najmanj 20 leti pokojninske dobe, če imajo vsaj 64 let, oziroma z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pri starosti 65 let. Moški se bodo lahko, tako kot v letu 2017, upokojili tudi v primeru, če bodo pri starosti 65 let imeli vsaj 15 let zavarovalne dobe.

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti, in sicer zaradi skrbi za otroka, služenja obveznega vojaškega roka in zaradi vstopa v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti. Poleg tega je pravico do starostne pokojnine mogoče pridobiti pri nižji starosti tudi zaradi dela na delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela v povečanem trajanju, ter zaradi osebnih okoliščin, pogojenih z zdravstvenim stanjem, zaradi katerih so bile osebe do 31. decembra 2000 upravičene do štetja zavarovalne dobe s povečanjem in nato do prištete dobe.

Foto: Pixabay

Za razliko od pogoja za starostno upokojitev, kjer je zahtevanih 40 let pokojninske dobe brez dokupa, gre v primeru predčasne pokojnine za 40 let pokojninske dobe, ki lahko zajema tudi dokupljena leta.

Uredništvo