Kdo bo skrbel za komunalne odpadke v občini Šempeter-Vrtojba: GORENJCI CENEJŠI

Foto: ML

Z novim letom Komunala Nova Gorica ne bo več izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Šempeter – Vrtojba, ker tamkajšnji občinski svet ni pristal na zvišanje cene storitve. V Komunali so vseeno pripravljeni občini začasno priskočiti na pomoč, v kolikor bo dosežen ustrezen dogovor.

Septembra je Občina Šempeter – Vrtojba sprejela odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, s katerim je določila, da službo zbiranja komunalnih odpadkov izvaja režijski obrat občine. 30. oktobra je občina objavila javni razpis za izbor izvajalca zbiranja komunalnih odpadkov, ki naj bi dejavnost začel s 1. januarjem. Poleg Komunale Nova Gorica se je na razpis prijavilo še podjetje Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s.p. iz Žirov, ki je ponudilo nižjo ceno. Občina je objavila odločitev o oddaji javnega naročila, a postopek še ni pravnomočno zaključen.

Komunala Nova Gorica je junija prekinila pogodbo s šempetrsko občino s šestmesečnim odpovednim rokom, ki se izteče s 1. januarjem. V takšno odločitev so bili primorani, saj je občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba junija sprejel nižje cene, kot jih je predlagala Komunala, pojasnjuje direktor Komunale Darko Ličen in dodaja, da so sprejete cene bistveno nižje, kot jih plačujejo občani v preostalih petih občinah, kjer deluje Komunala Nova Gorica. S tako nizkimi cenami ne morejo več zagotavljati kakovostne storitve odvoza odpadkov.

Ličen upa, da bo šempetrska občina poskrbela, da se na ekoloških otokih ne bi kopičile smeti. V primeru, da občina ne bi pravočasno organizirala svoje dejavnosti, ji Komunala Nova Gorica lahko začasno priskoči na pomoč, a le, če bo z občino dosežen ustrezen dogovor.

Foto: ML

Šempetrska občina bo morala s 1. januarjem poskrbeti tudi za nabavo zabojnikov za zbiranje vseh vrst odpadkov v okviru izvajanja gospodarske javne službe, pojasnjujejo v Komunali Nova Gorica. Zbrani komunalni odpadki iz občine Šempeter – Vrtojba se od novega leta dalje ne bodo več pretovarjali na centralnem centru za ravnanje z odpadki v Stari Gori, temveč na občinskem zbirnem centru na MMP Vrtojba. Novogoriška Komunala je sicer registriran zbiralec širokega nabora vrst komunalnih odpadkov, zato bo še naprej zbirala komunalne odpadke pri pravnih osebah tudi v občini Šempeter – Vrtojba, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju.