Kdaj selitev asfaltne baze iz Vrtojbe?

Foto: CPG

Civilna iniciativa, ki je bila ustanovljena pred dvema letoma, si neuspešno prizadeva, da bi v Vrtojbi ukinili asfaltno bazo Kolektorja CPG, ki greni življenje Vrtojbencev. Njihova prizadevanja podpira tudi Občina Šempeter-Vrtojba.

Asfaltna baza v Vrtojbi škoduje zdravju in uničuje okolico. Po naročilu Občine Šempeter-Vrtojba je bila izdelana študija kakovosti življenja v Vrtojbi, ki je pokazala na slabo stanje zraka, vode, predvsem pa zemlje v okolici delovanja asfaltne baze. S tem je povezano direktno tveganje za rakava obolenja tamkajšnjih prebivalcev.

V civilni iniciativi pravijo, da je bilo ugotovljeno, da asfaltna baza posluje brez ustreznih dovoljenj, ki jih zakon in podzakonski akti zahtevajo za takšno napravo. „Kolektor CPG nima ne gradbenega in uporabnega dovoljenja za asfaltno bazo, kot tudi ne izdelane presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega dovoljenja,“ pojasnjuje Miloš Nemec, član civilne iniciative.

Dosedanja prizadevanja civilne iniciative in pogovori z lastnikom asfaltne baze Kolektor CPG niso obrodili želenega sadu. Pred dvema letoma so za pomoč in ukrepanje zaprosili Inšpekcijo za okolje in prostor v Novi Gorici, kjer so brez uspeha opravili tudi več razgovorov.

O stanju, ki ga povzroča asfaltna baza, so pisali tudi varuhu človekovih pravic, pobudo za obravnavo problematike so dali tudi občinskemu svetu Občine Šempeter-Vrtojba, ki je zadevo tudi obravnaval in s tem v zvezi sprejel več sklepov. Odprto pismo so pisali ministru za okolje in prostor Vizjak Andreju ter lastnikom in direktorju CPG Nova Gorica. Šempetrsko-vrtojbenski župan Milan Turk pravi, da občina podpira prizadevanja Vrtojbencev za čisto in zdravo okolje in hkrati namenja kritiko pristojnim inšpekcijskim službam, ki da ne opravljajo svojega dela.

Foto: ML

Nemec pojasnjuje, da bo civilna iniciativa počakala še kakšen mesec ali dva, nato pa nameravajo iskati pravico do zdravega življenjskega okolja po sodni poti, najprej na slovenskih sodiščih, po potrebi pa tudi na Evropskem sodišču.