Kandidatka SDS za županjo občine Brda Teja Jelina: ZA VSE NAS

Foto: Arhiv TJ

Brda vidim kot lepo, urejeno, napredno in razvojno naravnano občino z razvitim kmetijstvom in bogatim turizmom ter predvsem zadovoljnimi občani. Občane, ki želijo aktivno sodelovati je potrebno medsebojno povezati, jih poslušati, jim dati možnost, da izražajo svoja mnenja in predloge in vse skupaj povezati v celoto za skupen cilj – Brda popeljati naprej v Slovenijo in svet. Ustvariti želim skupno vizijo napredka in razvoja Brd vseh Brik in Bricev, ki si tega želijo. Vredno se je torej odpraviti na to pot – za vse nas.

Teja Jelina je bila rojena 1. januarja 1977 v Ljubljani. Poročena je na Hum in je mati dveh hčera. Zaključila je srednjo geodetsko šolo in višji strokovni študij za komercialistko. Po nekaj letih službovanja v podjetju se je odločila za delo na moževi kmetiji in nadaljevala z družinsko tradicijo kmetovanja.

Pri pripravi programa smo si zadali jasen cilj, Brda popeljati v še boljšo prihodnost. Dokončati je potrebno nerealizirane projekte in se lotiti novih. Če hočemo, da se Brda vsestransko razvijajo, moramo doseči še večjo prepoznavnost ter urediti uradno registracijo in krepitev blagovne znamke Brda. Da bi mlade zadržali v Brdih in da bi se nove družine priseljevale v Brda, jim moramo zagotoviti stanovanja in nova delovna mesta. Mladim družinam je potrebno pomagati pri reševanju prve stanovanjske problematike. Z adaptacijo starih opuščenih stavb, bi mladi dobili bivališče, tako bi se ohranjale vasi.

Pomembno je vlaganje v kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti: zaradi zaščite kmetov, ki imajo vsako leto vse več težav zaradi podnebnih sprememb, škodljivcev ter posledično tudi ohranitvijo čistega okolja je nujna združitev kmetov pri pripravi Strategije razvoja in reševanju problemov v kmetijstvu, v gospodarstvo: ustanovili bomo inkubator za razvijanje kakovostnega turizma, ki bo ponujal možnosti za razvijanje idej, ki bi Brda izboljšale kot turistično destinacijo, v turizem: ustvarjamo turizem dobrega počutja, ko si turist v Brdih zares odpočije. Narave in aktivnosti v naravi, dobre hrane in pijače se človek nikoli ne naveliča, vendar je pri tem potrebna zmernost in usklajenost vseh, ki turizem ustvarjamo.

V sebi sem našla svoja Brda, ki so moj dom. Po žilah mi teče briška kri in verjamem, da je usoda hotela, da sem prišla v Brda in da tukaj živim in delam.

Vlagati želimo v izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture, poskrbeti za čisto okolje, izobraževanje in mladinske dejavnosti: skupaj z gospodarskimi subjekti bi zagotovili sklad za eno štipendijo za študij v tujini, kandidati bi prijavili projekt, ki bi ga razvijali za in v občini Brda, nujna je priprava Strategije za mlade, v kulturo: uvedba letnega abonmaja za odrasle, vlaganje v dvorane – Hum in Medana, potrebujemo knjižnico, vse ostale občine jo imajo, le Brda ne, v šport in športni turizem, v socialno varstvo: uredili bomo dnevni center za starejše, poskrbeli za infrastrukturo, namenjeno lažjim športnim aktivnostim za starejše.

Otroci nujno potrebujejo nov prizidek vrtca na Dobrovem ter novo telovadnico oziroma večnamensko dvorano. Brda še nimajo prepotrebnega javnega bazena, dodano vrednost bi pomenila tudi ureditev športnega parka v Vipolžah. Potrebno je poskrbeti za infrastrukturo, namenjeno lažjim športnim aktivnostim za starejše in seveda izkoristiti sredstva, ki nam jih ponuja Evropska unija.

In ker je prvi vtis najbolj pomemben, moramo poskrbeti za urejenost, čistost in lep izgled okolja, na primerno lokacijo pa umestiti tržnico in avtokamp. Poskrbeti moramo za urejene pohodne in kolesarske poti. Zelo pomembno je vlaganje sredstev v pridobivanje novih znanj, da bi bili v slovenskem in svetovnem merilu lahko konkurenčni in uspešni.

Teja Jelina