Jutri ob 19. uri 5. dobrodelna prireditev Goriška dlan 2017: V OBJEMU LJUBEZNI

Foto: Arhiv GOK

Goriška območna Karitas prireja 5. dobrodelno prireditev Goriška dlan, ki bo jutri, 13. oktobra v športni dvorani OŠ Milojke Štrukelj v Novi Gorici. Naslov tokratne prireditve je »V OBJEMU LJUBEZNI«.

Na jutrišnji prireditvi bodo sodelovali pevka-mezzosopranistka Manca Izmajlova,  pevec in skladatelj Janez Rijavec – Gianni, Ansambel Javor iz Črnega vrha nad Idrijo, Žunijski MePZ Šempeter pri Gorici, Domžalski komorni zbor, plesna skupina TAN-DEM iz OŠ Dornberk, Gledališko društvo Kontrada iz Kanala, OPZ OŠ Kanal ter MoPZ Lipa iz Ravnice.

»Goriška območna Karitas v svojih dveh Centrih Karitas v Novi Gorici in Grgarju v tem trenutku pomaga 500 družinam in 200 posameznikom, 290 šolarjem in skoraj 5.000 starejšim, bolnim in osamljenim osebam,« sta za začetek pogovora povedali Renata Vončina in Julijana Spina iz Goriške območne karitas (GOK).

Foto: Pixabay

Kako izvajate pomoč?

»Pomoč se izvaja v različnih oblikah: hrana, oblačila obutev, gospodinjski predmeti in manjši gospodinjski aparati, boni za šolo, zvezki in drugi pripomočki za šolo, učna pomoč otrokom (v popoldanskem času v Šempetru), plačilo zapadlih položnic, pogovor s prosilci pomoči in njihovo spremljanje, obiski starejših, bolnih, osamljenih po njihovih domovih, obiski v bolnišnicah in domovih za ostarele, spremljanje oskrbovancev in sodelovanje pri mašah v domovih za ostarele (Nova Gorica, Podsabotin, Gradišče nad Prvačino, VDC Nova Gorica…).«

GOK deluje na goriškem pastoralnem območju in se trudi s svojimi 248 stalnimi in skoraj dvesto občasnimi prostovoljci pomagati ljudem v stiski, ki potrebujejo  pomoč. V letu 2016 so ti prostovoljci opravili skoraj 21.000 ur prostovoljnega dela, kar pomeni, da je na podlagi Zakona o prostovoljstvu, to delo ovrednoteno na okrog 208.000,00 EUR.

Kdo na Goriškem najbolj potrebuje pomoč?

»Pomoč potrebujejo brezposelni, ki so prejemniki socialne in tudi katere druge denarne pomoči ali pa tudi tisti, ki so popolnoma brez sredstev za preživljanje. Družine s samo enim zaposlenim, ki prejemajo minimalni dohodek in otroške dodatke. Upokojenci z nizkimi pokojninami. Velike družine, ki jim dohodki ne zadostujejo za preživetje. Brezdomci…«

Foto: Arhiv GOK – Lanske prireditve Goriška dlan se je udeležilo več kot 1.000 dobrodelnih ljudi

Ali prihaja tudi do zlorab pri iskanju pomoči?

»Pomoči podeljujemo na podlagi etičnih načel v Karitas in pravilnika o kriterijih za materialno pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, ki je bil sprejet na seji Škofijske Karitas Koper. Z vsakim prosilcem pomoči opravimo razgovor v posamezni Župnijski ali Medžupnijski Karitas in izpolnimo vprašalnik, ki ga podpiše prosilec pomoči in predstavnik Karitas. Vsak prosilec pomoči nam dostavi vse listine o prejetih prejemkih in tudi potrdilo o tem, da je prosilec zaposlitve, če je brez nje. Vsak prosilec pomoči ima svojo osebno mapo v katero se shranjujejo posamezne listine, ki jih dostavlja in tudi spisi o spremljevalnih ukrepih. S svojim podpisom jamči prosilec, da so podatki verodostojni in nam zagotavlja, da ne zlorablja naše pomoči. Ker je mreža podeljevanja pomoči razpredena in  sodelavci Karitas na terenu bolj poznajo ljudi je manjša možnost zlorab pomoči.«

V letu 2016 je GOK razdelila 109.082 kg hrane in higienskega materiala – v skupni vrednosti 100.000,00 EUR. GOK pomaga ljudem tudi z obleko, obutvijo, opremo za stanovanje in drugim. V adventnem času (decembra) je skupaj z ZPM Nova Gorica organizirala akcijo zbiranja denarja za pomoč očetu s 5 otroki. Akcija je dobro uspela, saj so poplačali vse zapadle dolgove in poskrbeli, da se bo družino spremljalo pri vsakdanjem življenju.

Pred štirimi leti ste se odločili za dobrodelno prireditev Goriška dlan. Letos bo na sporedu petič. Kako se je obnesla?

»Glavni namen prireditve je pridobiti potrebna dodatna finančna sredsva za pomoč najbolj ogroženim družinam in posameznikom na celotnem goriškem območju. Po drugi strani pa smo s to prireditvijo želeli seznaniti širše občestvo z delom naše Karitas in poudariti, da smo prav vsi, od najmlajših do starejših, poklicani k dobrodelnosti in sprejemanju bližnjega, kot brata in sestro, ne glede na njihovo pripadnost ali socialni status. Zelo sramežljivo in z nekaj negotovosti smo pred štirimi leti začeli s tem projektom in nismo vedeli kako se bo to vneslo v naš prostor. Sedaj,  po štirih letih lahko ugotavljamo, da smo imeli prav. Goriška dlan je postala odmevna tradicionalna dobrodelna prireditev in dlan goriških ljudi se je na široko odprla.«

Foto: Pixabay

Kakšna je odzivnost nastopajočih?

»Odziv nastopajočih za »Goriško dlan« je enkraten. V glavnem se vsi povabljeni nastopajoči  našemu vabilu hitro odzovejo in so pripravljeni dodati kapljico dobrote v goriško dlan, za kar smo jim neizmerno hvaležni. Za njihov nastop se tudi vedno odpovejo honoraju, kar velja tudi za povezovalce programa.«

Izkupiček dobrodelne prireditve »Goriška dlan« v letu 2016  v višini 7.800,00 evrov je bil namenjen pomoči družinam in posameznikom, predvsem za plačilo zapadlih položnic in za nakup hrane ter plenic za otroke.

Komu boste namenili pomoč iz letošnje dobrodelne prireditve?

»Celotni izkupiček prireditve bo tudi letos namenjen socialno najbolj šibkim družinam in posameznikom.«

Foto: Arhiv GOK

Kakšen pa je odziv lokalnih skupnosti in gospodarstva?

»Za organizacijo tako velike dobrodelne prireditve je Goriška območna Karitas zelo odvisna tudi od sponzorskih sredstev lokalnih skupnosti in gospodarstva. Na žalost se lokalne skupnosti v večini primerov bolj slabo odzovejo. Precej boljši pa je prispevek s strani gospodarstva, ki nas podpira finančno, najpogosteje pa materialno  v obliki daril za srečolov in pogostitve.«

ML