Po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje je nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 1. 2023 čakalo 117.358 oziroma 44,4 % vseh čakajočih na storitve, vključene v poročilo, kar je več kot na dan 1. 1. 2022, ko je bilo čakajočih nad dopustno čakalno dobo 88.233.

 

Vodja poslanske skupine Jelka Godec je na ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana naslovila pisno poslansko vprašanje glede realizacije programov v letu 2022.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Ob sprejemanju Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema julija 2022 ste obljubljali prepolovitev čakalnih dob v letu dni. Uradne številke vas danes demantirajo: Po poročanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje je nad dopustno čakalno dobo na dan 1. 1. 2023 čakalo 117.358 oziroma 44,4 % vseh čakajočih na storitve, vključene v poročilo, kar je več kot na dan 1. 1. 2022, ko je bilo čakajočih nad dopustno čakalno dobo 88.233. (Vir: Letno poročilo ZZZS 2022).

Kot enega večji uspehov v okviru interventnega zakona ste vseskozi poudarjali tudi plačilo vseh storitev. Žal pa tudi tukaj uradne številke govorijo nasprotno. Čeprav je zakon v letu 2022 zagotavljal plačilo po realizaciji za celoten prospektivni program, program še vedno ni bil realiziran v celoti. Del programa, za katerega je bilo že z Dogovorom določeno plačilo po realizaciji, je bil realiziran v 98,6 %, podobno tudi del programa, ki bi bil brez zakonske določbe plačan do plana, in sicer 98,4 %. (Vir: Letno poročilo ZZZS 2022).

Ali še vedno trdite, da je Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema dosegel svoj namen oziroma ga ocenjujete kot uspešnega?

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si