Občina Tolmin objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa v občini Tolmin v letu 2024.

Predmet razpisa so športni programi, športni objekti, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu ter športne prireditve in promocija športa. Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2024.

Prijave so možne do petka, 19. aprila 2024, na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo tudi najdete v prilogah. Prijave se lahko odda po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5200 Tolmin (velja pravilo dospetja), osebno v prostorih Zavoda KŠM Tolmin ali po elektronski pošti na naslov [email protected] (prva stran s podpisom mora biti skenirana).

Kontakt za dodatna pojasnila v zvezi s prijavo je direktor Zavoda KŠM Tolmin Matjaž Žbogar (tel. št. 041 625 803, e-naslov [email protected]).

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija TUKAJ.

 

Spletno uredništvo,

Vir: https://www.tolmin.si