Izredno plenarno zasedanje v Bruslju: POMOČ NAJBOLJ PRIZADETIM

Foto: ELS

Evropski poslanci so z glasovanjem na daljavo po nujnem postopku skoraj soglasno potrdili tri izredne ukrepe v boju proti novemu koronavirusu. To so naložbena pobuda v vrednosti 37 milijard evrov, prekinitev izvajanja pravil o letaliških slotih za preprečitev praznih letov in razširitev uporabe solidarnostnega sklada na področje javnega zdravja.

Pri prvem ukrepu gre za preusmeritev 37 milijard evrov kohezijskih sredstev EU v pomoč zdravstvenim sistemom, malim in srednjim podjetjem, trgu dela in drugim ranljivim delom gospodarstev članic, so izpostavili v parlamentu.

“Katastrofa z imenom COVID-19 bo spremenila svet. Zdaj je najpomembenjše zdravje ljudi, zato je potrebno narediti vse, da pomagamo najbolj prizadetim. Tu ni prostora za egoizem in nedopustno je, da bi države ovirale dobavo najnujnejše medicinske opreme. Nisem odobravala prvih odzivov Evropske komisije, ki je bila kritična do držav, ki so same prevzele pobudo in skušale obvladovati položaj v svoji državi, medtem ko je bila Evropska komisija v svojih ukrepih počasna. Danes lahko rečem, da se odziva mnogo bolje. Ukrepi so pravi, hitri in obsežni,” je povedala Romana Tomc.

Foto: Pixabay

Komisija je objavila razčlenitev po članicah, po kateri naj bi bil slovenski delež v 8-milijardni likvidnostni rezervi 115 milijonov evrov, skupna naložbena podpora v primeru Slovenije pa je ocenjena na 586 milijonov evrov.

Skupina ELS je mnenja, da bi veljalo premisliti o pravem evropskem centru za krizno upravljanje. Čeprav je veliko konkretnih ukrepov v pristojnosti držav članic ali regij, se bomo lahko le skupaj soočili z bodočimi izzivi. Pozdravljajo korake, sprejete na ravni EU, za skupno nabavo nujno potrebne medicinske opreme in aktiviranje mehanizma EU za reševanje v ta namen. Blago in medicinska oprema morata nemoteno prehajati meje. Naši državljani so odvisni od čezmejne dostave zdravil in živil, naša industrija pa potrebuje oskrbovalne verige.

Foto: ELS

“Ko bo COVID-19 z zdravstvenega vidika premagan, sledi izjemna gospodarska kriza, ki si je še ne znamo predstavljati. Ta bo za sabo potegnila tudi socialno krizo. Ob pravilnem vodenju ekonomsko finančne politike, lahko naredimo veliko za ublažitev posledic. Popolnoma odpraviti jih ne moremo. Zato podpiram popolno aktivacijo vseh možnih skladov, instrumentov in institucij, ki bodo pomagali pri tem, da se evropsko gospodarstvo ne bo preveč ohladilo. Zelo pomembno bo tudi ravnanje držav na nacionalni ravni. Zdaj ni čas za ukvarjanje z nepomembnimi problemi in zapletanje z birokratskimi ovirami. Zdaj gre za spopad izjemnega pomena, ki je ključen za zdravje ljudi, gospodarstvo in socialno življenje, poleg tega pa bo zanesljivo vplival tudi na to, kakšna bo Evropska unija prihodnosti v političnem smislu”, meni Romana Tomc.