Odvodnik v Sočo za večjo poplavno varnost in nove razvojne možnosti Nove Gorice

Foto: ML

Na Goriškem so zadovoljni s petkovim obiskom ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka ter direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Romana Kramerja. V tem sklopu protipoplavnih projektov se najbolj zajeten sveženj obeta novogoriški občini.

Direktor Direkcije Republike Slovenije za vode (DRSV) Roman Kramer in župan novogoriške mestne občine (MONG) Klemen Miklavič sta podpisala sporazum o skupni izvedbi investicij Ureditev potoka Potok v naselju Potok pri Dornberku in Dragi ter sporazum za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica – gradnjo odvodnika v Sočo.

Novogoriška mestna občina je s sporazumom pridobila državna finančna sredstva za reševanje poplavne varnosti vasi Potok pri Dornberku, ki je že več let pereč problem poplavne problematike v občini. Država bo prav tako financirala projekt za poplavno varnost Nove Gorice – izgradnjo odvodnika v reko Sočo, kar bo prispevalo k večjim razvojnim možnostim mesta. Predvidoma naj bi bil končan v začetku leta 2025. Investicija je ocenjena na 12,5 milijona evrov, finančna sredstva pa bo celoti prispevala država.

MONG je poskrbela za zemljišča in služnost. V MONG ocenjujejo, da bodo konec tega leta oz. v začetku leta 2023 pridobili gradbeno dovoljenje, nakar bodo lahko objavili javno naročilo za gradnjo odvodnika.

Odvodnik v Sočo bo potekal iz krožišča pri Rejčevi ulici v Novi Gorici, po Prvomajski ulici mimo nekdanje solkanske karavle, pod železniško progo, vzdolž železniške proge proti Kajak centru in nato bo zavil v reko Sočo. Služil bo kot odvodni kanal večje količine padavin zaradi podnebnih sprememb, ki se stekajo v obstoječo kanalizacijo. V odvodnik se bo stekala voda iz območja Ščeden po Lavričevi ulici do križišča s Prvomajsko in iz območja Rejčeve ulice po Prvomajski ulici skozi Solkan v reko Sočo.

Direktor Direkcije RS z vode Roman Kramer je podpisal tudi sporazum z županom Občine Renče-Vogrsko Tarikom Žigonom o skupni izvedbi investicije Protipoplavne ureditve na območju Občine Renče-Vogrsko, z županom Občine Miren-Kostanjevica Mauricijem Humarjem sporazum o skupni izvedbi investicije Protipoplavna ureditev Mirna–razbremenilni kanal, z županom Občine Ajdovščina Tadejem Beoačninom pa sporazum o skupni izvedbi protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje.

Foto: MONG

Novogoriški župan Klemen Miklavič poudarja, da je izgradnja odvodnika izjemnega pomena za poplavno varnost Nove Gorice in hkrati za omogočanje pozidave določenih območij med Ulico Gradnikove brigade in Kidričevo ulico, pa tudi območja Ščeden, območja za policijo. „12,5 milijonov evrov vredne investicije občina sama ne bi mogla izvesti. Z izgradnjo odvodnika bomo pridobili nova zazidalna območja, kjer bomo lahko razvijali mesto, tako za stanovanjsko gradnjo kot druge vsebine,“ še dodaja Miklavič, ki se je direktorju direkcije za vode Romanu Kramerju zahvalil za tudi za uspešno sodelovanje pri projektu odvodnika Koren.