Izbrisne tožbe za lastnike novogoriške Ede: KAKO JE MOGOČE?

Foto: ML

Stanovalci in lastniki poslovnih prostorov v novogoriškem centru Eda v teh dneh z novogoriškega sodišča prejemajo izbrisne tožbe na njihovo etažno lastnino, ki so jo vložili podjetje Elcom ter pet posameznikov. Razlog naj bi bil napačno narejen lastninski elaborat.

Tožniki želijo s tožbo poplačati svoje terjatve do Euroinvesta, saj bi ob uspeli tožbi stanje lastništva v Eda centru vrnilo na začetek pred prodajo in bi tako lahko sami za nizko vsoto kupili stavbo. Vrednost spora, ki so jo tožniki določili na podlagi seštevka vseh priznanih terjatev znaša skoraj milijon evrov.

Foto: Pixabay

Saj ni res. Pošteno kupiš stanovanje, nakar dobiš s sodišča tožbo, češ da ti ne pripada. Kdo se tukaj dela iz nas norca. V kakšni državi živimo,“ se je spraševala gospa, ki je želela ostati anonimna. „Če vam zaupam svoje ime, me lahko jutri celo zaprejo,“ je dodala.

Četudi se lastniki stanovanj in poslovnih prostorov v Edi s tožbo ne strinjajo, morajo nanjo utemeljeno odgovoriti v 30 dneh. V nasprotnem primeru bi lahko ostali brez svoje lastninske pravice, čeprav so stanovanja in poslovne prostore v najvišji novogoriški stavbi pošteno plačali in so kot lastniki tudi vpisani v zemljiški knjigi.

Najvišja novogoriška stolpnica, center Eda, je bila zgrajena leta 2011. Zgradilo jo je novogoriško podjetje Evroinvest in vanjo vložilo 40 milijonov evrov. Stavba ima 20 nadstropij, v petih podzemnih etažah so parkirna mesta, v treh pritličnih etažah trgovsko-storitveni del, v osmih etažah pa pisarniški del. Stanovanja se nahajajo v štirih najvišjih etažah.

Foto: ML
Lastniki se sprašujejo, kako je mogoče, da je ob vseh polnomočnih sklepih in vpisu lastnine v zemljiško knjigo prišlo do tovrstne tožbe. Tožijo jih upniki družbe Euroinvest v stečaju, med njimi tudi nekdanji zaposleni v Euroinvestu, ki so izdelali sporni lastninski elaborat.