Izboljšave kmetijstva v Vipavski dolini: ŽELIJO KONKRETNE UKREPE

Foto: Pixabay

V Ajdovščini so pripravili delavnico v podporo strategiji prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam v sklopu projekta Life Vivaccadapt. Cilj je iskanje ukrepov, ki bi pripomogli k uspešnejšim razmeram za kmetijstvo, predvsem namakanje in zaščita pred burjo.

Kot je povedala Anka Poženel iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica se kmetovalci v Vipavski dolini soočajo tremi večjimi problemi; sušo, poplavami in močno burjo. Kmetovalce zanimajo predvsem konkretni ukrepi. To sta predvsem ureditev namakanja in zasaditev protivetrne zaščite. Brez tega ne bo pravega napredka. Vode je v zgornjem delu Vipavske doline dovolj, manjkajo pa vodna zajetja. Na tem delu pade letno okrog 1.500 litrov vode na kvadratni meter.

Foto: Pixabay – Vode je v Vipavski dolini dovolj, manjkajo pa vodna zajetja.

V projekt se je vključilo 35 kmetovalcev iz celotne Vipavske doline, kar pomeni, da bodo rezultati projekta primerljivi in pomembni za celotno kmetijsko pridelavo v dolini. V Razvojni agenciji ROD, ki vodi projekt,  so zelo zadovoljni, saj je bil odziv boljši od pričakovanj.

Projekt izvaja Razvojna agencija ROD Ajdovščina skupaj s partnerji – Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani, Občino Ajdovščina, Hidrotehnikom, Inštitutom za vode RS in podjetjem BO-MO.

V okviru petletnega projekta, katerega vrednost znaša 869.028 evrov, je bila doslej narejena ocena trenutnega stanja lokalnega kmetijstva, izdelani so bili različni scenariji možnih vremenskih razmer Vipavske doline z vidika podnebnih sprememb, prav tako pa so tudi preučili modele ukrepanja v podobnih primerih.

Projekt Life Vivaccadapt z različnimi praktičnimi ukrepi nagovarja kmetovalce Vipavske doline. V sklopu projekta se bo razvilo in testiralo sistem za zmanjšanje porabe vode za namakanje. Drugi praktični ukrep je vzpostavitev poskusnega zelenega protivetrnega območja.

Uredništvo