Pomladne zasaditve v Ajdovščini se že lepo razraščajo, v teku pa so že aktivnosti za ozelenitev javnih površin po ostalih krajevnih skupnostih.

V začetku letošnjega leta so se prioritetno posvetili ozelenitvi mesta, vendar niso pozabili tudi na okoliške krajevne skupnosti. Projektantke Studia Pikaplus iz Ajdovščine in predstavnice Občine Ajdovščina so si ogledale predlagane lokacije zasaditev že konec leta 2022. Marca letos so bile pripravljene idejne zasnove ozelenitev, 7. aprila jih je potrdila tudi delovna skupina, v kateri aktivno sodelujeta donatorja Taja in Ivo Boscarol. S tem pa je bila prižgana zelena luč za dokončanje projektov za izvedbo in pripravo popisov, potrebnih za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca zasaditev za drugo fazo projekta Ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici. Z gorenjsko ekipo podjetja Flora Sport, ki bo v okviru prve faze jeseni nadaljevala s sajenjem v mestu, je bilo v Ajdovščini vzpostavljeno dobro sodelovanje, kakršnega si želijo tudi z izvajalci zasaditev po našem podeželju.

Vir: Občina Ajdovščina

Po krajevnih skupnostih se bo ozelenilo javne površine kot dopolnitev že urejenih lokacij. Gre za območja otroških in športnih igrišč, pokopališča, spomenike, ekološke otoke, parkirišča, avtobusne postaje itd. Vsaka od krajevnih skupnosti bo deležna vsaj minimalne ozelenitve, kar je odvisno tudi od razpoložljivih javnih površin na lokacijah, ki so jih predlagale KS.

Ker so doslej poročali predvsem o posajenih drevesih, tokrat navajajo podatke o posajenih grmovnicah in trajnicah. Skupno število posajenih grmovnic do vključno ponedeljka, 24. aprila, je 732.

Zasajene so naslednje grmovnice:

– 347 lovorikovcev

– 110 bisernikov

– 59 navadnih rujev

– 54 nepozebnikov

– 63 rdečih drenov

– 34 dobrovit

– 6 živikavih drenov

– 7 rumenih drenov

– 2 vejtičijevi divji trti

– 2 navadni leski

Skupno število posajenih trajnic je 1044, zasajene so naslednje vrste:

– 383 vejicate kraslike

– 125 kraških šetrajev

– 383 grmov sivke

– 46 ameriških slamnikov

– 13 perjank

– 64 navadnih haljic

– 30 ovčjih bilnic

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Ajdovščina