Investicije iz naslova CTN v novogoriški občini: BAZEN IN KOLESARSKO OMREŽJE

Foto: Studio Galeb -Zimski bazen v Novi Gorici

V novogoriški mestni občini bodo iz naslova celostnih teritorialnih naložb (CTN) za urbane prenove na degradiranih območjih namenili dobrih 7 milijonov evrov, za naložbe v trajnostno mobilnost 3,7 milijona evrov za energetsko sanacijo stanovanj pa 63.000 evrov.

Mestni občini Nova Gorica (MONG) sta bili doslej izdani dve odločitvi o podpori projektov CTN: za izgradnjo 25-metrskega pokritega bazena ter za vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja v Novi Gorici.

Foto: Pixabay

Dela v sklopu projekta vzpostavitve povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice se bodo začela letos. Vzpostaviti želijo celovit sistem trajnostne mobilnosti. Z investicijo v kolesarske poti v mestu, ki se bo zaključila predvidoma konec tega leta, želijo izboljšati tudi prometno varnost in povečati privlačnost kolesarskega prometa. Novogoriška občina načrtuje tudi vzpostavitev mobilnostnega centra za informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. V novogoriškem športnem parku bo MONG zgradila pokriti bazen, ki naj bi bil dokončan jeseni leta 2021. Investicija je vredna dobrih pet milijonov evrov. V sklopu tega projekta želijo tudi prenoviti zunanje površine v zeleni prostor za druženje.

Letos pripravljajo še prijavo projekta za obnovo Rafutskega parka z Vilo Rafut ter P+R Solkan – Nova Gorica, kjer predvidevajo ureditev parkirišča po sistemu P+R s predvidoma 100 parkirnimi mesti in mobilnostnim centrom.

Foto: ML

Na ministrstvu za okolje in prostor je v potrjevanju projekt celovite prenove Cankarjevega naselja v Novi Gorici, ki je razdeljen na tri sklope. Prvi je urejanje odprtega medblokovskega prostora, v drugem bodo odpravili nekatere pomanjkljivosti zastarele komunalne infrastrukture, tretji pa bo namenjen procesu prenove in socialne kohezije celotne stanovanjske soseske.