Inšpektorji nadzorujejo vinogradnike med trgatvijo: KDO, KDAJ, KAM, KOMU IN KOLIKO?

Foto: Pixabay

Z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočajo, da bo Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v času trgatve izvajal nadzor nad prometom z grozdjem in prevozi grozdja med obrati. Obenem bo izvajal tudi nadzor nad prijavo pridelka grozdja v register pridelovalcev grozdja in vina.

Zaradi sušnega poletja se je letošnja trgatev v večini vinorodnih območij začela v zgodnejšem terminu kot običajno, že v drugi polovici avgusta.
Foto: Pixabay

Pristojni inšpektorat bo v času trgatve nadzoroval pridelovalce in kupce grozdja, ki morajo zagotoviti, da bo vsak prevoz grozdja spremljal ustrezen dokument. Za ustreznega se šteje kakršenkoli dokument (dobavnica, prevoznica) s podatki o tem, kdo, kdaj, kam, komu in koliko grozdja se prevaža, katero grozdje in kdo ga je pridelal. V primerih, ko pridelovalec sam skrbi za transport grozdja v predelovalni obrat ali zanj nekdo drug in je razdalja prevoza manjša od 40 kilometrov, dokument ni potreben.

Nadzor nad prijavo pridelka grozdja v register pridelovalcev grozdja in vina bo osredotočen predvsem v pravilnost prijav pridelka grozdja, ki ga lahko dokupijo tiste fizične osebe, ki so imele pomembno zmanjšan lastni pridelek grozdja zaradi spomladanske pozebe. Inšpektorji bodo izvajali tudi navzkrižno kontrolo s prijavo škode po spomladanski pozebi v sistem Ajda.

Uredništvo