Hitov nadzorni svet z novim vodstvom: PINTAR ZA PREDSEDNIKA

Foto: ML

Nadzorni svet družbe Hit v novi sestavi se je sestal na ustanovni seji in za predsednika imenoval Marjana Pintarja. Namestnik predsednika je postal Simon Bratina. Novi člani nadzornega sveta so bili imenovani na skupščini delničarjev prejšnji mesec.

Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi dnevnega reda seje so člani nadzornega sveta najprej imenovali predsednika. V nadaljevanju seje so se seznanili z rezultati poslovanja družbe Hit v prvih petih mesecih tega leta, ki presegajo tiste iz istega obdobja lani, kot tudi načrtovane poslovne rezultate.

Foto: Pixabay
Nadzorni svet družbe Hit sestavljajo Marjan Pintar kot predstavnik Mestne občine Nova Gorica, Irma Frelih kot predstavnica Slovenskega državnega holdinga, Gregor Bajraktarević kot predstavnik Kapitalske družbe, Vasja Medvešček kot predstavnik države ter Blaž Aldžić Matiš in Simon Bratina, ki sta predstavnika zaposlenih v družbi Hit.
Foto: Hit – Na fotografiji (z desne): Blaž Aldžić Matiš, Simon Bratina, Vasja Medvešček, Marjan Pintar, Gregor Bajraktarević, Irma Frelih, nasproti nje Jure Boltar (tajnik nadzornega sveta), ob njem Tevž Korent, Janez Mlakar, Zvonko Šuler (član uprave) in Marjan Zahar (predsednik uprave).

Družbi Hit je v prvih štirih mesecih letos uspelo doseči 49,4 milijona evrov bruto realizacije od iger na srečo, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Hitove igralnice so zabeležile 453.000 obiskov in Hitovi hoteli pa 59.000 nočitev. Lani pa je novogoriška igralniška družba ustvarila slabih 3,8 milijona evrov čistega dobička. Po sklepu uprave je bilo 1,9 milijona evrov razporejenih v druge rezerve, bilančni dobiček za poslovno leto 2016 pa znaša slabe tri milijone evrov.

Uredništvo