Gradnja poslovnih con v Ajdovščini: BREZ KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Foto: mojaobcina.si

Ajdovska občina pospešeno gradi poslovne cone, za katere vlada veliko zanimanje. Napoveduje tudi številne spodbude in subvencije za razvoj turizma in nastanitvenih kapacitet.

Podjetniško-obrtne cone na obrobju Ajdovščine so skoraj že zapolnjene, zato so z rebalansom občinskega proračuna več denarja namenili za nakup nepremičnin, ki jih bodo uredili v nove poslovne cone, pravi župan Ajdovščine Tadej Beočanin.

Zanimanje za gradnjo novih poslovnih objektov v teh conah je veliko, tako s strani domačih podjetnikov in obrtnikov, kot tudi tistih, ki prihajajo iz drugih slovenskih krajev ter tujine. Ajdovska občina namreč omogoča gradnjo brez plačila komunalnega prispevka, saj je del denarja za urejanje con pridobila kot nepovratna sredstva iz razvojnih evropskih skladov. Ponuja tudi druge ugodnosti; podjetniki in obrtniki lahko pridobijo subvencije obrestne mere najetih posojil za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete ter subvencije za novo zaposlene.