Gradnja obvoznice v Tolminu leta 2021: BREZ SPREMEMB TRASE

Foto: FB MetalDays

Tolminsko obvoznico, ki bo središče mesta razbremenila tranzitnega prometa, bodo začeli graditi leta 2021. Obvoznica bo potekala skozi prizorišče priljubljenih festivalov MetalDays, Punk Rock Hollyday in OverJam, ki utegnejo na sotočju prihodnje leto potekati zadnjič.

Direkcija za infrastrukturo, tedaj še direkcija za ceste, je z umeščanjem tolminske obvoznice v prostor začela leta 2007, sporočajo na tolminski občini. Predlaganih je bilo več tras, sprejeta trasa pa je rezultat kompromisa predstavnikov različnih interesov in so jo pripravljavci oblikovali tudi na podlagi pobud, izraženih na številnih javnih razpravah, ki sta jih z namenom vključevanja javnosti pripravili Občina Tolmin in direkcija.

Organizatorji MetalDays so v sobotnem sporočilu za javnost, ki so ga objavili na Facebooku, zapisali, da bo prihodnja izdaja festivala morda zadnja, ki bo potekala v Tolminu. Izvedbo festivala naj bi sprva ogrožala dela, po zaključku le teh pa njegova izvedba najverjetneje tudi ne bo mogoča. 35-metrsko območje na obeh straneh obvoznice je namreč zakonsko zaščiteno in na njem ne bo mogoče kampirati ali postavljati premičnih objektov. Organizatorji edino možnost izvedbe vidijo v tem, da bi v času festivala obvoznico zaprli, uporabili pa bi jo kot parkirišče.

Trase obvoznice ne bodo spreminjali, pravijo na direkciji za infrastrukturo. Začetek 12-milijonskega projekta gradnje obvoznice je predviden leta 2021, ko bodo pridobljena vsa potrebna zemljišča ter gradbeno dovoljenje.

Foto: FB MetalDays

Z umikom festivalov iz Tolmina bi se občutno zmanjšali tudi prihodki občine. Po raziskavi, ki so jo organizatorji izvedli z agencijo Valicon, samo obiskovalci MetalDays v Občini Tolmin izven festivalskega območja brez nočitev, ustvarijo približno 1,2 milijona evrov prometa, ki ostane v Tolminu. Festivali ustvarjajo tudi dodatna delovna mesta za lokalne prebivalce, organizatorji pa občini plačujejo turistično oz. od letos festivalsko takso. Ta je po podatkih občine v obdobju 2012-2018 v lokalni proračun prinesla 113.000 evrov, ki so jih namenili urejanju festivalskega prizorišča.

Na občini se zavedajo pomena festivalskega turizma. Po koncu festivalske sezone nameravajo skupaj s pristojnimi službami, ki so vpete v dogajanje na Sotočju, opraviti analizo. Zatem se želijo sestati z organizatorji festivalov in se odkrito pogovoriti, v kolikšnem obsegu in na kakšen način ta turistični produkt, ki mora biti v skupnem interesu tako organizatorjev kot destinacije, razvijati naprej.