Gradnja brvi čez Sočo v Solkanu: DO KONCA LETA

Foto: ML

V kajakaškem centru v Solkanu postavljajo temelje za izgradnjo brvi čez Sočo za pešce in kolesarje. Vrednost naložbe znaša 1,15 milijona evrov. Finančna sredstva je prispevala EU, dela pa naj bi zaključili do konca tega leta.

Gradnja brvi predstavlja največji projekt, ki ga občine Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba izvajajo v okviru Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO.

Foto: MONG

Na desnem bregu Soče bodo zgradili tudi povezavo do kolesarske steze Solkan-Plave, ki jo bo financirala Mestna občina Nova Gorica. Na levem bregu bodo kolesarsko in peš povezavo vzdolž državne meje nadaljevali proti Trgu Evrope na slovenski strani ter po solkanskem polju do kraja Stražce in od Pevmskega parka do Škabrijelove ulice na italijanski strani. Za kolesarske in peš povezave, ki naj bi se jih lotili v tem letu, bo potrebno skupaj odšteti okoli 2,35 milijona evrov.