Gradbeno dovoljenje za poslovno-ekonomsko cono Kromberk: PRVE GRADNJE KONEC 2021

Foto: FB MONG

Mestna občina Nova Gorica je pridobila gradbeno dovoljenje za poslovno-ekonomsko cono Kromberk, tako da bo lahko do konca leta na gospodarsko ministrstvo oddala popolno vlogo za sofinanciranje.

Nova poslovno-ekonomska cona Nova Gorica-Kromberk bo zrasla na območju med trgovskim centrom Merkur in nekdanjim Mipovim kompleksom v velikosti 4,7 hektarja. Prvi investitorji bodo lahko začeli graditi konec leta 2021.

Čeprav je še v začetku letošnjega leta izgledalo, da bo projekt padel v vodo, je z nastopom nove vlade prišlo do spremembe zakonodaje. Posledično je bil postopek presoje vplivov na okolje, ki se je začel voditi skupaj s postopkom izdaje gradbenega dovoljenja v okviru integralnega postopka, avgusta ustavljen. Agencija RS za okolje je odločila, da presoja vplivov na okolje za poslovno-ekonomsko cono Kromberk ni več potrebna in občina je lahko na pristojno upravno enoto vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja.

Foto: FB MONG

Novogoriška mestna občina je za odkup zemljišč v vrednosti nekaj manj kot dva milijona evrov zagotovila lastna sredstva. Vzpostavitev cone s komunalno opremo zemljišč v vrednosti treh milijonov evrov bo financirala iz evropskih sredstev.