Gospodarstvenica s čutom za kulturo, ki se veseli izzivov

Foto: Mateja Pelikan (FB MONG) - Damjana Pavlica, podžupanja MONG

Mestni odbor Slovenske demokratske stranke (SDS) Nova Gorica v tem mandatu sodeluje pri vodenju in upravljanju mestne občine kot del občinske koalicije skupaj s partnerji Goriška.si, Socialnimi demokrati in Zvezo za Primorsko. Damjana Pavlica je marca 2020, po odhodu Elene Zavadlav Ušaj v Državni zbor, prevzela vlogo podžupanje, ki jo opravlja neprofesionalno. Zadolžena je predvsem za družbene dejavnosti.

Kako je prišlo do sodelovanja v zdajšnji koaliciji in kakšne so bile v zadnjem, precej zahtevnem obdobju, vaše prioritete?

SDS Nova Gorica je v mandatu 2018-2022 del županove koalicije v Mestni občini Nova Gorica. Za sodelovanje v koaliciji smo konec leta 2018 podpisali koalicijsko pogodbo, kjer smo določili prioritetne aktivnosti in projekte, ki jih želimo v mandatu izvesti. Vmes je v izvajanje zavez posegla epidemija, tako da je bilo potrebno določene aktivnosti prilagoditi in redefinirati, skladno s proračunskimi možnostmi. Vlada Republike Slovenije je občinam zato šla zelo na roko, saj so bile potrjene višje povprečnine in so bili vplivi epidemije na proračun tako precej zmanjšani. Prav tako so bila rešena številna administrativna vprašanja, npr. podaja soglasja h gradnji poslovne cone Kromberk, poleg tega pa odobrena tudi evropska sredstva za več pomembnih občinskih projektov.

Foto: Mateja Pelikan (FB MONG)

Kako je izgledalo vaše delo podžupanje v slabih dveh letih?

Vlogo podžupanje sem prevzela marca 2020. Zadolžena sem predvsem za družbene dejavnosti. Ker sem po izvoru gospodarstvenica, med drugim kot mestna svetnica tudi predsednica občinskega Odbora za gospodarstvo, veliko pomagam tudi na drugih področjih. Trudim se pomagati in reševati tudi sicer na prvi pogled manjše problematike, ki pa so za posamezne občane bistvenega pomena.

Ko se je pojavila epidemija novega koronavirusa in je bilo pomanjkanje zaščitnih mask, ste se takoj angažirali in dali pobudo za izdelovanje mask.

Res je. Pobudi so se pridružile izjemne ženske, ki so bile pripravljene poprijeti za dobrodelno delo. Material za maske je donirala Trgovina Manufaktura, k pobudi je nato pristopilo tudi podjetje Štrukelj MIT iz Šempasa. Skupaj so sešili in podarili okoli 2.500 mask, in sicer VDC-ju v Novi Gorici, Bolnišnici za invalidno mladino v Stari Gori, Domu upokojencev v Novi Gorici in na Gradišču ter Rdečemu križu v Šempasu. To je bilo v tistem času zelo pomembno dejanje. Zgodba je lepo odmevala tudi v medijih.

Foto: Mateja Pelikan (FB MONG)

V okviru akcije GO-ŠOFER ste skupaj s pristojnimi službami MONG uvedli brezplačne prevoze za starejše občane.

Aktivnosti se še vedno odvijajo, pri tem pomagajo prostovoljci Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica. Podobno je bila urejena tudi problematika prevozov otrok s posebnimi potrebami, saj smo organizirali brezplačne prevoze za otroke v CIRIUS v Vipavi. Skupaj z Rdečim križem Nova Gorica je bila realizirana in s strani donatorjev podprta tudi akcija za zamenjavo ukradenih defibliratorjev po krajevnih skupnostih.

Čeprav ste predvsem gospodarstvenica, vaše aktivnosti segajo tudi preko vašega družbenega angažmaja.

V okviru aktivnosti, ki ne sodijo pod družbene dejavnosti, sem pomagala urediti tudi težave pri oskrbi z vodo v delu kraja Šempas, saj je bil na mojo pobudo zgrajen vodovod do nekaterih gospodinjstev v Šempasu, ki so na to čakala 40 let. Ob obisku vlade v Novi Gorici sem ministru Vizjaku podala pobudo za reševanje plazu Šmihel in Gradišče. Dokumentacija za izvedbo naj bi bila kmalu izdelana, obenem pa tečejo tudi ostale aktivnosti glede sanacije obeh plazov.

Foto: Mateja Pelikan (FB MONG)

Damjana Pavlica je bila rojena v Šempasu, kjer je obiskovala osnovno šolo. Šolanje je nadaljevala na ekonomski srednji šoli v Novi Gorici. Njena prva zaposlitev je bila v podjetju za popravilo vozov in strojev v Novi Gorici. Leta 1974 se je zaposlila na Gostolu in opravljala delo samostojnega referenta za prodajo pekarske opreme, najprej na domačem trgu, kasneje pa je prevzela delo samostojnega referenta v izvozu. Leta 1993 se je zaposlila pri mednarodnemu podjetju Quik d.o.o. Sežana, kot vodja poslovne enote v Vrtojbi, leta 2004 pa kot vodja poslovalnice SKB Banke v Ajdovščini. Leta 2006 je skupaj s hčerko ustanovila podjetje ARS FIN d.o.o.. Od leta 2010 do 2014 je bila predsednica KS Šempas, od 2014 do 2018 pa mestna svetnica MONG. Leta 2018 je bila znova izvoljena v Mestni svet MONG, marca 2020 pa je postala podžupanja.

Po poklicu ste ekonomistka, po poklicanosti in duši pa tudi zelo dovzetna za področje kulture in predvsem ohranjanja kulturne dediščine. Kje ste se najbolj angažirali?

Eno pomembnejših področij s katerimi sem se ukvarjala je kultura. Ministrstvo za kulturo je namreč Novi Gorici dodelilo sredstva za izgradnjo amfiteatra pri Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. Za pridobitev sredstev in vse potrebne dokumentacije je bilo vloženega veliko napora. Občina je odigrala pomembno vlogo predvsem pri prenosu zemljišča na državo. Trenutno je izdelan projekt, izdeluje se dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, med drugim tudi lokacijska preveritev in mobilnostni načrt. Poleg naštetega trenutno sama bdim nad aktivnostmi in računam, da nam bo uspelo postaviti temeljni kamen aprila 2022.

Foto: Mateja Pelikan (FB MONG)

Že drugo leto zapored je občina z razpisom zagotovila sredstva tudi za ohranjanje sakralne kulturne dediščine.

Prijavitelji, ki se prijavijo na občinski razpis, imajo možnosti tudi za prijavo na razpis Ministrstva za kulturo. V tem sklopu so bila pridobljena sredstva za obnovo fresk v cerkvi Sv. Mihaela v Šmihelu in cerkvi Marijinega oznanjenja na Kapeli v Novi Gorici. V obeh cerkvah se dela že izvajajo. S strani MO Nova Gorica so bila podprta tudi obnovitvena dela v svetogorski baziliki in cerkvi sv. Petra nad Vitovljami. Na razpisih Ministrstva za kulturo sta bila na mojo pobudo prijavljena še dva projekta, in sicer zamenjava odrske tehnike, izdelave nove zvočne školjke in zamenjava zaves v Kulturnem domu Nova Gorica ter zamenjava klimatizacije v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Na tem področju dela zelo uživam in se veselim vsake nove pridobitve.

Vrnimo se na socialno področje. Zelo ste vpeti tudi v problematiko starejših v občini. Kaj je bilo storjenega na tem področju?

V sklopu izvajanja socialnih projektov se je na moje povabilo v Novi Gorici mudil minister za delo, družino in enake možnost Janez Cigler Kralj. Ob tej priložnosti je bil odprt Skupnostni center v Novi Gorici. Veliko delo je bilo opravljeno s prenosom etažne lastnine na Dom upokojencev Nova Gorica in pridobitvijo gradbenega dovoljenja za dnevni center za starejše občane oziroma sivo cono, da se je Dom upokojencev lahko prijavil na razpis REACT za pridobitev 100 odstotnega financiranja s strani ministrstva. Nudila sem tudi vso pomoč Varstveno delovnemu centru Nova Gorica za pridobitev gradbenega dovoljenja, da so se lahko prijavili na isti razpis. Upam, da bosta v drugem sklopu razpoložljivih sredstev tudi ta dva projekta finančno podprta z evropskimi sredstvi. S tem bi Nova Gorica prejela okrog 3,7 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Smo v prazničnem božično-novoletnem času. Bi morda ob tej priložnosti še kaj povedali našim bralkam in bralcem?

Vsem želim, da bi bili predvsem zdravi, kar je osnova za vse. Prav tako, da bi imeli lepe odnose v družinah in širše med seboj. Bodimo drug drugemu ljudje in si pomagajmo v majhnih stvareh in drobnih pozornostih. Vsem Vam, dragi bralci GO-portala, želim blagoslovljene božične praznike in veliko dobrega v novem letu. Srečno!

PR (SDS Nova Gorica)