Goriški župani naprošajo vlado: DODATNI PREHODI

Foto: ML

Župan Mestne občine Nova Gorica (MONG) Klemen Miklavič je v imenu še petih županov na Goriškem zaprosil vlado, naj na Goriškem dovoli nekaj dodatnih prehodov meje z Italijo, saj je nekdanji mejni prehod v Vrtojbi preobremenjen in ne zadošča obmejnim potrebam.

Nove kontrolne točke bi potrebovali na območju bivšega maloobmejnega prehoda Solkan ali/in na območju bivšega maloobmejnega prehoda na Erjavčevi ulici v Novi Gorici. Iz novogoriške mestne občine sporočajo, da bi te točke namenili izključno pešcem, kolesarjem, voznikom koles z motorjem in kmetijskih vozil. Uporabljali pa bi jih lahko državljani Slovenije ali tujci s prijavljenim stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica in Gorica, ki imajo ustrezno potrdilo o nujnosti oz. neodložljivosti obveznosti.

Na prehodu meje v Vrtojbi nastajajo kolone tovornjakov, ki se zaradi omejenega prehoda v Slovenijo v konvojih in policijskem spremstvu preko države ustavljajo v goriškem logističnem centru. Prav tako pa preko tega mejnega prehoda ni mogoče prehajati meje s kmetijskimi stroji.

Foto: ML – Solkansko polje v Italiji

Številnim prebivalcem na Goriškem, ki mejo dnevno prehajajo zaradi dela, je prehod trenutno zelo otežen ali celo onemogočen. Prehajanje je onemogočeno tudi 114 kmetovalcem z obeh strani meje, ki imajo v lasti kmetijske površine tako v Sloveniji kot v Italiji in to v letnem času, ko je delo na obdelovalnih površinah v polnem zamahu. Prizadeti so predvsem kmetovalci v Občini Brda in Mestni občini Nova Gorica. Novo kontrolno točko za kmetovalce dvolastnike s kmetijsko mehanizacijo bi potrebovali tudi v Goriških Brdih.