Goriška regija vabi investitorje: VERIGA EKO HOTELOV

Foto: Pixabay

V Občini Ajdovščina je nastal projekt internacionalizacije, s katerim želijo gospodarstvo goriške regije bolj odpreti navzven. Kot pravi župan ajdovske občine Tadej Beočanin, bi to pospešilo izvoz, prav tako pa si v regijo želijo privabiti večje število tujih vlagateljev. Projektu so večinoma naklonjeni tudi ostali župani iz regije.

Projekt internacionalizacije regije je zasnovan v dveh stebrih. Prvi je namenjen podpori gospodarstvenikom, obrtnikom, podjetnikom, velikim podjetjem, ki bi jim skozi aktivnosti na ravni regije omogočali stike z gospodarstvom iz tujine. Po drugi strani pa želijo pripraviti predstavitve investicijskih projektov tujim investitorjem. Kot navaja Beočanin, gre za projekte, za katere občine nimajo dovolj sredstev da bi jih same realizirale, zato potrebujejo tuje investitorje. Investicije so lahko na področju turizma, kot recimo greenfield investicije ali na področju sociale; primer je vlaganje v gradnjo varovanih stanovanj.

Foto: Pixabay
Določene aktivnosti že potekajo, nekatere med njimi financira država. Nekaj projektov imajo v regiji pripravljenih in bi utegnili pritegniti tudi tuje vlagatelje. Tak je na primer projekt gradnje verige manjših eko hotelov na celotnem območju regije, od Bovca do Vipave.

Pri projektu internacionalizacije pričakujejo sofinanciranje s strani države. Udeležbo na sejmih in različnih predstavitvah že sofinancira agencija Spirit. Prav tako se bodo še naprej prijavljali na različne razpise, ki jih bodo pripravljali na državni ravni. Poleg priprave različnih srečanj gospodarstvenikov načrtujejo v okviru projekta internacionalizacije regije tudi skupne gospodarske delegacije, pripravo promocijskih gradiv in oblikovanje spletne platforme v več jezikih.

Foto: Pixabay
O projektu internacionalizacije so govorili tudi na zadnji seji sveta regije. Idrijski župan Bojan Sever je opozoril, da se na idrijsko-cerkljanskem območju srečujejo z drugačnimi težavami. Zaradi uspešnosti njihovega gospodarstva jim primanjkuje usposobljenega strokovnega kadra. Zato bodo tudi ta predlog vključili v nastajajoči regijski program, za katerega bodo občine v regiji letos prispevale skupno okrog 70.000 evrov.

Uredništvo